;W:V. V.! V«"«n tly jT.v. HUWELIJK Den Bosch Mw. M.B. Sommers (bedrijfsbureau) met J. W. Schuurmans Bunnik J.C. Mc Nurlin (intern transport) met mw. L. Bunschoten Horecagebieden J.G.M. Steenbreker (expeditie, Arn hem/Nijmegen) met mw. M. Jansen H.P.C. van Kempen (expeditie, Midden-Brabant) met mw. M.A.J, v.d. Zanden Zoetermeer S. Hiemstra (marketing) met mw. C.A. Kiens P.R. de Bruyn (alcoholfabriek) met mw. Y.M. Heemelaar (personeel- dienst) Zoeterwoude P. A. Harteveld (biochemisch labora torium) met mw. D. Norlander A. A.M. Postma (algemeen mutatie centrummet mw. C.E. Koetsier Mw. M.C.A. van Leeuwen (plaatselij ke salaris administratie) met J. Rog R. Muhlbauer (elektro-1besturings techniek) met mw. M.C. Wildeboer J.C.A. Kluitenberg (centrale contrac ten administratie) met mw. M.H.W. Knippers Mw. A.H.M. van Gils (technische normalisatie) met W. Aartman Ing. R.H. Mispelblom Beijer (bouw kundige dienstjmet mw. C.A.P. de Roo Ing. Th.J. Slof (centrale techniek buitenland) met mw. G.J. Bulk Mw. L. van Die jen (planning werk voorbereiding) met R. van Zon (H.A.G. programmering) Mw. P.M.T.E.H. Onderwater (be drijfsleiding) met C.R.G. Hooger- vorst C.D. Wilbrink (mechanische werk plaats) met mw. A. Boom GEBOORTE Amsterdam Patricia, d.v. mw. C.G. Kleuver-Blom (reclame service) Den Bosch Chantal D.J., d.v. H.G.W.M. Kerver (bottelarij) Jochem, z.v. J.W. van Mil (mechani sche werkplaats) Eric P.Th., z.v. P.C.M. van Bergen (legkelder) Safet, z.v. F. Berisa (bottelarij) Eric, z.v. H.J. de Wit (bedrijfsbureau) Bunnik Mohamed, z.v. E.B. Idrissi (verpak ken) Froukje, d.v. P. Snieder (verpakken) Adnan, z.v. M.T. Bakkali (verpak ken) Horecagebieden Robin, z.v. mw. J.H. de Vries-Steen- huis (administratie, Groningen!Fries land! Drenthe) Dorothea, d.v. S.C. Luchtenburg (verkoop bier, Amsterdam) Zoetermeer Tamara en Nathalie, ds. v. mw. M.P. v.d. Togt-Valkenier (verkoop binnen dienst) Zoeterwoude Bianca L., d.v. mw. E.J. Budding-de Groot (centrale diensten thuisverbruik bier) Suzanna E., d.v. mw. A. v.d. Burgh- Bot (microbiologisch laboratorium Rogier, z.v. mr. H.P. Bart de Jonge (juridische zaken Nederland) Lilianne, d.v. mw. I. Colijn-Flander- hijn (telefooncentrale) Wouter, z.v. A.G. Jansen (machines apparatuur Afrika) Caroline H.M., d.v. mw. mr. D.J.S. Bots-Doon (arbeidszaken) Frank, z.v. H.R. Dissel (garagewerk plaats) Anika, d.v. A. Zwankhuizen (plan ning control) Susana, d.v. F.J. do Livramento (bot telarij) Ronald, z.v. W.J. Brugmans (mecha nische werkplaats) Danielle A., d.v. W.S. Schravesande (bewaking) Cynthia, d.v. W. v.d. Est (brouwen algemeen) Mike D., z.v. J. Rotmensen (dienstge bouw) GESLAAGD Amsterdam G.K. Burgers (meet- en regelwerk plaats) voor de cursus Koeltechniek K.T.A. G. Sman (opleidingen) en H.J. Visser (technologische dienst) voor de cursus Levensmiddelen, microbiologie en hy giëne. Den Bosch Voor het diploma Beveiligingsbeamb te C: G.D. Roeland en A.B.M. v.d. Wielen (interne dienst). Voor het diploma Kwaliteitszorg B.I: Ch.G.J. de Jong en H.A.D. Sars kwaliteitsdienst) Voor het diploma Meet- en Regel techniek: G.J.M. Slijpen en J.A.C. Verstegen (storingsdienst) Mw. A.M. Hoogesteger-Dankers (bedrijfsleiding) voor het diploma Stenografie Nederlands. Bunnik A.Th. de Kruyf en A.L. Prozee (mechanische werkplaatsvoor het examen T.I.G.-Lassen r.v.s. pijp. J.A. van Dijk (plaatselijke administra tie) voor de tentamens verbonden aan de opleiding Commercieel Economi sche Praktijk. Horecagebieden Mw. J.M.P. Peiger (administratie, Rotterdam) voor het diploma Com mercieel Economische Praktijk. Zoeterwoude H.Th. Wansink (mechanische werk plaats) en C. Bouwens (storingsdienst) voor het examen Autogeen Lassen. Voor het diploma T.I.G. Lassen TA TD: A. Bervoets, A. van Duyn en A. Muezerie (storingsdienst) Voor het diploma T.I.G. Lassen TD: J.J. Gressie en L.H. Mosterdijk (sto ringsdienst) Voor het diploma Electrisch Booglas- sen EA: W.L. Bestebreurtje en P.J. de Bruin (storingsdienst) W. Dorsman (kwaliteitsdienst) voor het examen BASIC. L. Snijders (elektrotechnische werk plaats) voor de leergang Industriële Elektronica, BE toegepaste digitale techniek. G.J.M. Groenendaal (opleidingen technische dienst) voor het diploma Electrische Besturingen. J.B.L. Kortekaas (garage) en D. van Duyvenbode (magazijn en intern transport) voor het Chauffeursdiploma CCV-B. Voor het E.H.B.O.-diploma: W. v.d. Est, M.F.J. Janssen en A.H. Wentink (brouwen)-, P.J.A. v.d. Berg en F.J. Robbers (planning en werk voorbereiding)-, H. de Wit, P.T.J. Zuiderwijk, F.J. Smit, F.W.T. Mou nts, A. van Duyn en J.G. Moeliker verpakkenE. van Westrienen (mechanische werkplaats)-, F.H. Loeber en J.P. Luursen (storings dienst); R.B. Zalme (meet- en regel werkplaats); A.J.A. Bosch (energie- dienst); T. Rietveld en F.M. Allaart (intern transport); A. de Jong en J.J.A. de Waal (elektrotechnische werkplaats); J.H. de Geus (plaatselijke personeelsdienst); mw. J.M.E. Horen- berg-Stegehuis (H.A.G. informatie en documentatie); mw. B.H. Hofs-Bouw- meester (bedrijfstechnologische dienst); J.P. Slegtenhorst (bewaking) C.A. Pel (meet- en regelwerkplaats) voor het diploma Koeltechniek. OVERPLAATSINGEN A/MAU Naar Z/Wou: J. Visser, J.B.A. Visser, E.H.N. Verheyen, R. Kampman, J. de Jager, M. Recouso Ferreiro en J.J. Taal, L.A. Bourier, R. Kan en J.J. Ohm. Naar A/Hel: T. A. de Jong, mw. M.J. Jager, mw. A.J.A. Duijnker-van Rijn, P. Hogen- birk, mw. S. van Kooten-Pinke, J.L. Hylkema, H.J. Jacott, J.F. Wetzel, C. Melchers, A.M. Valkenburg, C. Janssens, H.C.W. Groot, mw. J.H.M. de Jager en J. Plat. ONZE DIENST VERLIETEN Amsterdam G.H. v.d. Pauw (bedrijfsbureau) J. Otero Jamardo (bottelarij alge meen) Bunnik R.A. Wakanno (kwaliteitsdienst) Horecagebieden Mw. J.H. de Vries-Steenhuis (admini stratie, Groningen! Friesland! Drenthe) R.R.M. Piek (expeditie, Den Haag) Mw. M. Versluis-Verseveld (bedrijfs leiding, Rotterdam) 22

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1982 | | pagina 21