Afscheid W. Abbink Afscheid F. Baatsen Afscheid H. Oudkerk Afscheid H.P. Janssen Haarlem- Op 7 mei ontving de heer De Haan de heer Abbink en diens echtgenote in de gezellig versierde kantine van Drankenhandel Annaert, Dieben en Baggerman B.V. Door gebruik te maken van de Overbruggingsregeling had de heer Abbink namelijk per 30 april zijn 22-jarig dienstverband beëindigd. Door de 'koninginnedag'-drukte vond de afscheidsre ceptie echter een week later plaats. De heer De Haan sprak de heer Abbink toe en dankte hem voor zijn ve le jaren trouwe dienst als beheerder van het gedistil leerd- en wijnmagazijn. Hij zei dat de heer Abbink tot volle tevredenheid van eenieder heeft gewerkt. Nadat mevrouw Abbink bloemen overhandigd kreeg, mocht ook haar man zijn afscheidscadeau in ont vangst nemen. Dit bestond uit een geldelijke bijdra ge, als eerste bijdrage tot de aanschaf van diens harte- wens, een fiets. Tot slot sprak de heer Van der Linde namens het personeel onder meer zijn dank uit voor de prettige samenwerking. Hierna kregen allen de ge legenheid persoonlijk afscheid te nemen van de heer Abbink. Amsterdam- De heren Tromer en De Schepper ont vingen op 12 mei de heer F. Baatsen met zijn vrouw, dochter en schoonzoon i.v.m. zijn afscheid van Heineken per 31 meiIn De Raadskelder vond vervol gens de receptie plaats. De heer Tromer bedankte de heer Baatsen voor de verdiensten die hij heeft gehad voor het horecagebied Amsterdam in zijn hoedanig heid als medewerker van de debiteurenadministratie sinds 1973. Voor die tijd, d.w.z. voor de fusie tussen Koster-Veraar met V.D.H., was de heer Baatsen ma gazijnbeheerder bij eerstgenoemde drankenhandel. De heer De Schepper bood hierna met enige woorden de cadeaus aan: een statief voor zijn filmcamera en enige films. De heer Baatsen is namelijk een verwoed filmer, die ook graag reist, zodat deze hobby zeker ook na zijn afscheid veelvuldig beoefend zal worden. Als laatste sprak de schoonzoon van de heer Baatsen. In een geestige speech zei hij ervan overtuigd te zijn dat de heer Baatsen in zijn komende vrije tijd wel net zo actief zal zijn als hij in zijn werk is geweest, en vooral met zijn net 3 maanden oude kleindochter. Hierna sprak de heer Baatsen een dankwoord uit. Amsterdam- De heer H. Oudkerk nam op 10 mei in De Kuiperij na 24 dienstjaren afscheid van de brou werij en van zijn collega's, hiermee gebruik makend van de Overbruggingsregeling. In 1958 is de heer Oudkerk bij de Amstel Brouwerij begonnen. Sinds de fusie was hij werkzaam als hoofd Planning en Con trol van het concern. Na de officiële ontvangst door de heren Beks, Klomp, Wijhenke en Boonen, begaf het gezelschap zich naar De Kuiperij alwaar een drukbe zochte afscheidsreceptie plaatsvond. Op verzoek van de heer Oudkerk hielden de twee sprekers, respectie velijk de heren Klomp en De Roy, slechts een korte toespraak. De heer Klomp bood hierbij namens het personeel een zoomlens aan ten behoeve van de hob by die door de heer Oudkerk in de toekomst nog veel vuldig beoefend kan worden: fotograferen. De heer De Roy sprak onder meer zijn waardering uit voor de goede contactuele eigenschappen van de heer Oud kerk, bedankte hem voor de fijne samenwerking en wenste hem het beste voor de toekomst. Nuth- Op 14 mei werd de heer H.P. Janssen, vergezeld door zijn echtgenote en kinderen, door de heren Kerckhoffs, De Goey en Mak ontvangen op het ver koopkantoor te Nuth i.v.m. zijn pensionering. De heer Janssen is destijds in dienst gekomen bij de Huy- ben Brouwerij te Horn, alwaar hij tot overname dooi de Amstel Brouwerij werkzaam is geweest als boek houder. Laatstelijk werkte hij bij administratie/secre tariaat van het horecagebied Limburg. De heer Kerck hoffs zei dat hij de heer Janssen heeft leren kennen als een integer en betrouwbaar|man metjwie je prettig kon werken. Met name heeft hij waardering gekregen voor de grote plichtsbetrachting van de heer Janssen. Hier aan zouden velen een voorbeeld kunnen nemen. Als persoonlijk aandenken ontving de heer Janssen van de heer Kerckhoffs een koperen brouwerijketeltje en een schilderij van de ketel uit de oude Huyben Brouwerij Hierna konden de vele belangstellenden die op de ge animeerde receptie aanwezig waren, waaronder ook de oude collega's van de Huyben Brouwerij, persoon lijk afscheid nemen. 20

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1982 | | pagina 19