Toer mee, nu het nog kan! Heineken Zwolle nam uitdaging aan Kegelavond in het Zwolsche zij het koude buffet kwam ook de inwendige mens niets te kort en was de avond weer compleet ge slaagd. Heineken Toerclub Am sterdam organiseert op 4 september a.s. weer een fietstocht. Zoals gebruike lijk staat het eenieder vrij zich voor deze tocht op te geven. Grijp deze kans, want het is dit jaar voor het laatst dat de toerclub een tocht organiseert. Inschrij ven voor 4 september kan op de dag zelf tussen 7.30 en 9.00 uur in De Raads- kelder van de brouwerij aan de van der Helststraat. De tocht, die 125 km lang is, voert van Amsterdam naar Muiden. Zandvoort en via Heemstede terug naar de brouwerijHet inschrijfgeld bedraagt f 10,- Vertrek is om 9.00 uur. Zie verder de mededelin genborden. Op 27 mei was het geduld van de Heineken mede werkers in Zwolle op. Reeds lang was men uitgedaagd en voor laf uitgemaakt door het veteranenvoetbalelftal van de plaatselijke voetbalver eniging C.S. V. Ten langen leste nam men de uitdaging aan. Heineken verscheen met een team opgebouwd uit jeugdig enthousiasme (22 jaar), tactische technici (30-50 jaar) en alles door ziende super-veteranen (63 jaar) in het veld. Aangezien de ruststand dubbelblank stond, steeg de spanning in de tweede helft tot onge kende hoogte. En jawel hoor, Heineken nam dank zij een getruukte treffer van A. van Dijk een verdiende voorsprong. De vreugde kende geen gren zen totdat. C.S.V. besloot iets terug te doen. Een frommelgoal leverde de toch wel verdiende gelijkmaker op. Overeen komstig het sportieve karakter van dit evenement ging men, na het nuttigen van enige consumpties, tenslotte vriendschappelijk uiteen. Na een rustperiode van enkele maanden konden de leden van de perso neelsvereniging Zwolle zich weer eens lekker uitleven tijdens een kegel avond. Op 14 mei lieten de 104 aanwezigen om 20.00 uur de eerste ballen over de tien banen rollen. Na een periode van koffiedrin ken en rustig inwerpen begon de officiële wed strijd, die bestond uit totaal 15 worpen. Bij de heren werd het een span nende strijd die tenslotte door de heer A. van 't Hoff werd gewonnen met 89 punten, slechts 2 punten meer dan nummer twee, de heer J. Prummel. Bij de dames won mevrouw Luttenberg dank zij haar ruime ervaring met 106 punten en werd mevrouw Eshuis met 67 punten een goede tweede. Na de prijsuitreiking was er nog volop gelegenheid in kleine onderlinge wedstrijdjes de krachten te meten. Dank 19

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1982 | | pagina 18