Hoppe Zaalvoetbaltoernooi Fotowedstrijd over energiebesparing Bedrijfscompetitie hockey '81-82 tuwwrw y liiiiiiiimi┬╗ '""mi i i 'lllllllllga I is niiiimmiH Zaalvoetbal heeft binnen de groep Gedistilleerd en Wijn een vaste plaats ingenomen. Op vrijdag avond 28 mei was het weer zover en vond in de Olym pus Sporthal in Zoetermeer dit jaarlijks gebeuren plaats. Een Hoppe- en een Jagermeister-team stonden aangetreden om het op te nemen tegen de teams van de bedrijven: Nationale Nederlanden, Crown, Jonker en De Jong. Aan het einde van dit spannende toernooi, waarbij onze teams op respectievelijk de 4e en 5e plaats eindigden, mocht de aanvoerder van Crown uit handen van de voorzitter van de Perso neelsvereniging G.W.N., de heer S. Seinen, de Hoppe wisselbeker in ontvangst nemen. Hierna vond nog een gezellig samenzijn plaats, waarbij zowel door spelers als supporters met veel genoe gen werd teruggezien op een geslaagde en sportieve avond. De Fotoclub Heineken Rotterdam heeft zich bereid verklaard in het kader van de activiteiten van de Commissie tot Energiebesparing in de Werksfeer een fotowed strijd te organiseren. Personeelsleden van al onze vestigingen, ama teur of professional, worden uitgenodigd dia's of foto's in te sturen waarop energiebesparing zichtbaar wordt. Nadere mededelingen hierover volgen in de volgende Vers van 't Vat. met 3-0, waardoor de Trofee voor het tweede achtereenvolgende jaar in handen van Shell kwam. De derde plaats was voor K.L.M. en het team van de Haagsche Juristen eindigde op de vierde plaats. Als dank voor het organiseren van de competitie overhan digde na afloop van de finalewedstrijd Heineken hockeyteam - voorzitter Jos Pernot een blauwe bierpul met speciale opdruk aan een bestuurslid van het organiserende H.G.C. Op 5 juni jl. speelde het Heineken heren-hockey team de finalewedstrijd in de Bedrijfscompetitie. Deze competitie wordt jaarlijks georganiseerd door H.G.C. en duurt van september tot en met mei. Een twintigtal bedrijven nam hieraan deel. De wedstrijden werden hoofdzakelijk op maandag avond gespeeld. Op het kunstgras van H.G.C. in Den Haag werd de finale wedstrijd gespeeld tegen Shell. Ondanks de grote inzet van onze Heineken heren werden zij verslagen

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1982 | | pagina 17