Op 17 mei stonden 's morgens vroeg negen gewone touringcars en één aangepaste klaar in Rotterdam voor het jaar lijkse uitstapje van de oud medewerkers uit Rotter dam, Zoeterwoude en Zoetermeer. Hiermee werden de 425 deelnemers vervoerd naar De Efteling. Na op het gezellige terras koffie met gebak te hebben genuttigd, kon men tot half één 's middags genieten van de attracties die dit sprook jespark te bieden heeft: sprookjes, park en niet te vergeten de speeltuin. Een 82-jarige maakte hiervan dankbaar gebruik door een ritje in de nieuwe reuzen- achtbaan te maken! Ook na de Brabantse koffiemaaltijd in De Efteling kon men nog enige tijd in het park door brengen, alvorens de tocht naar De Ster in Nieuwkuyk voerde. Hier zou men de rest van de dag doorbrengen aangezien de organisatoren na de ervaringen in voor gaande jaren hadden beslo ten het in- en uitstappen te beperken. Dit werd door velen dan ook zeer op prijs gesteld. Tot aan het diner dansant, dat eveneens plaatsvond in De Ster (foto's 1, 2 en 3), werd een showprogramma vertoond. Artiesten als Ria Valk en Pierre Knoops verleenden hieraan hun medewerking. Om circa 21.30 ving men tenslotte de terugtocht aan. De 175 oud-medewerkers uit Den Bosch reden op 26 mei de tegenovergestelde richting uit. Zij vertrokken namelijk om half negen 's ochtends vanaf het hoofd kantoor in Den Bosch naar de brouwerij in Zoeterwou de. In ontvangstgebouw De Hooiberg werd men op koffie onthaald, waarna er gelegenheid was de brouwe rij te bezichtigen. Zoals gebruikelijk kon ook een in Zoeterwoude gebrouwen biertje worden gedronken. Te Hazerswoude was in Hotel-Restaurant Groenen dijk de koffietafel gedekt en na een goed verzorgde lunch ging men richting Amsterdam voor een bezoek aan de Floriade. Twee uur toefden de oud medewerkers uit Den Bosch tussen alle soorten planten, bloemen en groen ten. Tenslotte trok men weer zuidwaarts om bij Metropole in Den Bosch te gaan dineren. Tijdens het diner bood de heer Breedijk namens de gepensioneerden de heer Scheltema een door de heer Van Gelder (zelf ook een gepensioneerde) vervaardigd schilderij aan van het huis van de heer Scheltema. Op de foto's 4, 5 en 6 ziet u het gezelschap tijdens het bezoek aan de Floriade, dat mede dank zij het prachtige lenteweer goed geslaagd is. 5 4

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1982 | | pagina 10