De nieuwe ondernemings raden Op deze pagina's ziet u de nieuwe ondernemingsraden afgebeeld, met uitzondering van de OR Horecagebieden. Van deze nieuwe raad, waarover u meer leest op pagina 10, was bij het ter perse gaan van dit nummer nog geen foto beschikbaar. In de volgende Vers van 't Vat zult u met de leden van deze raad kunnen kennismaken. Amsterdam Hattem Bunnik 's Hertogenbosch Voorste rij v.l.n.r. mw. L.C. Verwey, B.J. Leeftink voor zittermw. R.M.Th. Sanders, P. Bakker en C. Broers. Achterste rij v.l.n.r. E. Timmer, H.J. Snoep, J. van Akke ren, A.W.F. Kroon en P.H. Kaay. V.l.n.r. G.N. Bouma (voorzitter), Tj. de Jong, mw. G. Noorman secretarisR.H. de Vries en W. Kers. Zittend v.l.n.r. J.G. Maas (voorzitter)H.J. Wesseling, G. van Breenen, D.E. Turksema. Staand v.l.n.r. P. Spuy.L.A.Ch. Rottier (bedrijfsleider)A. van Maurik, L.M. Schoutendorp, H.F.M. Coebergh (voor zitter overlegvergaderingJ.C. Bouwhuyzen (secretaris a.i.), W.H.M. Baaiman, H.L. van der Werff, A.H. Ban ning. Afwezig was de heer A. Visser. Zittend v.l.n.r. J.H.M. v.d. Broek, A.A.A. van Dinther, W.L. Huysmans. Voorste rij staand v.l.n.r. L.J. Grunderbeek, L.W. Bran- cart, J.W.M. van Bijnen, F. Geurtz, C. van Selm, J.A. Mul ders. Achterste rij staand v.l.n.r. P.H.A. Gregoire, G.Th. v.d. Heuvel (voorzitter), P.A. v.d. Akker, P.J.M. Stams, J.R. Weegink en J.A.R. van Veldhoven (secretaris). Niet aanwezig was F.A. A.M. van Oorschot. 8

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1982 | | pagina 8