lelijke »S op vestigingen 1 Aid. HEINEKEN - de heer A.H. Heineken gesproken tijdens de recepties op 1 juni j.l., in ant woord op de vraag die hem meerdere malen was gesteld 'hoe is het mogelijk 40 jaar bij hetzelfde bedrijf te blijven werken?" Zoeterwoude Bunnik was gekomen om hun felicitaties aan te kunnen bieden. In Amsterdam werd de jubilaris tenslotte ontvangen door zijn colle ga's van de Raad van Bestuur, de heren drs. G. van Schaik, mr. R. van de Vijver en J. van der Werf, om gedecoreerd te worden met de bij een 40-jarig jubileum behorende speld. De foto's op deze pagina's, een kleine greep uit de collecties die in de vestigin gen tentoongesteld zijn en nabesteld konden worden, geven een indruk van hetgeen zich op 1 juni heeft afgespeeld. citeerd werd. Onder het spelen van marsmuziek door de fanfare nam de heer Heineken afscheid van de Bossche vestiging om zich achtereenvolgens te begeven naar Bunnik, Zoetermeer, Zoeterwoude en Amsterdam. Alle recep ties verliepen volgens het hierboven kort geschetste patroon: ongedwongen, sfeervol en spontaan. Het mooie weer op deze dag zorgde er bovendien voor dat alles een extra vrolijk karakter kreeg. Opvallend op alle vestigingen was het grote aantal oud-medewer kers dat naar de recepties Zoeterwoude Amsterdam A msterdi

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1982 | | pagina 5