Feestt contactbiertje - JUBILEUM A "Het is niet zo moeilijk een 40-jarig jubileum te bereiken. Je begint op 18- jarige leeftijd en het enige dat je moet doen is ervoor zorgen dat je veertig jaar lang geen ruzie met je baas krijgt". Deze woorden werden door Bunnik loetenneer Zoetermeer Op 1 juni j.l. was het namelijk precies 40 jaar geleden dat de heer Heineken in dienst trad van 'Heineken's Bier brouwerij Maatschappij'. U heeft daar alles over kunnen lezen in de speciale editie van Vers van 't Vat. Een uitgave overigens waar de jubilaris vooraf niets van wist. Om de medewerkers en oud-medewerkers van ons concern in Nederland in de gelegenheid te stellen de heer Heineken met zijn 40- jarig jubileum te feliciteren, was op een aantal produk- tievestigingen een receptie georganiseerd. Op verzoek van de heer Heineken was gekozen voor een bijeen komst die het karakter zou hebben van een contact biertje: ongedwongen en informeel zonder toespra ken en zonder overhandi gingen van cadeaus. De heer Heineken bezocht op 1 juni als eerste vestiging Den Bosch. Na een verwelkoming door de Heineken Fanfare, heeft de jubilaris circa een half uur temidden van de aan wezigen vertoefd. Van groep tot groep lopend, maakte de heer Heineken korte gesprekjes met velen, waarbij hij spontaan gefeli-

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1982 | | pagina 4