Ferdinand Bol heropend Bloemen te kust en te keur op de Floriade j^K Aan de Floriade, de nieuwe grote attractie in Amster dam, is in de landelijke- en regionale pers al veel aan dacht geschonken. Niet zonder resultaat want inmid dels hebben al meer dan een miljoen bezoekers hun weg naar dit prachtige 'park' gevonden. Voor de lief hebbers van planten en bloemen geven wij een over zicht van enkele specifieke evenementen op de Flori ade. Van 8 t/m 14 juli is er een binnententoonstelling van Larhyrus en Pelargonium, van 22 juli t/m 1 augus tus worden de zomerbloemen tentoongesteld en als u van gladiolen houdt, is een bezoek tussen 4 en 16 au gustus de moeite waard. Op 20 augustus kunt u getui ge zijn van de Nationale Kampioenschappen Bloem schikken voor Amateurs. Het gemaakte werk is op de twee daaropvolgende dagen te bewonderen. Alles over tuinen en tuinbenodigdheden wordt getoond van 26 augustus t/m 5 september. Van 9 t/m 12 september heeft u de gelegenheid een binnententoonstelling van dahlia's te bezoeken en van 16 t/m 29 september staan de late zomerbloemen en droogbloemen in het mid delpunt. Herfstbloemen, groente en fruit worden ten slotte getoond van 30 september t/m 10 oktober. Bent u toch op de Floriade, loop dan ook eens langs het Re clamepaviljoen, dat mede dank zij financiële bijdra gen van ons concern tot stand is gekomen. Tal van bedrijven, waaronder ook Heineken, wijzen hier op het bestaan van hun - Nederlandse - Met een klap werd op 28 april j.l. het 9 m2 grote portret, waaraan de heer H. van Hoogdalem van de afdeling reclame service twee dagen had gewerkt, vernietigd. Hij kon hier niet om treuren. Integendeel zelfs, het verhoogde slechts de feestvreugde. Met dit doel voor ogen had hij namelijk met behulp van een zwart-wit foto en een kleuromschrijving het zelfpor tret van de kunstenaar en schilder Ferdinand Bol op papier nageschilderd. Dit alles vond plaats ter gelegenheid van de feestelijke heropening van de Amsterdamse Ferdinand Bolstraat op 28 april. Na een half jaar afgesloten te zijn geweest, werd het smalle gedeelte van de straat - nu voorzien van verhoogde trambanen - weer opengesteld. Ook Heineken voelde zich hierbij nauw betrokken. Immers, onze brouwerij grenst aan de Ferdinand Bolstraat en ook de Heineken Galerij is hierin gevestigd. Daarom droeg men onder meer door het plaatsen van zit- en tafelfusten en vlaggen graag bij aan de feestelijkheden in de Pijp, zoals deze buurt bekend staat. Nadat alle genodigden een kleine rondrit per historische tram hadden gemaakt, hield de Amsterdamse wethouder M. van der Vlis een korte toespraak. Vervolgens sprak de heer De Jong, voorzitter van de winkeliersvereniging. Hij bood alle bouwmedewerkers ter herinnering een Heineken glas met speciaal opdruk aan. De symbolische inge bruikneming van de hernieuwde straat werd tenslotte verricht door de heer Van der Vlis door met een grote wals door het portret van Ferdinand Bol te rijden.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1982 | | pagina 29