Scheveningen opent strandseizoen Amstel Gold Race: sfeervol en spectaculair Caravans in middelpunt van belangstelling Traditiegetrouw werd ook dit jaar op Paaszaterdag in Scheveningen officieel het strandseizoen voor geopend verklaard. De zeegod Neptunus had hiertoe met zijn gevolg het zilte nat verlaten voor een rondrit over de vernieuwde Scheveningse Promenade in de Heineken Variomaton. Uiteraard trok dit optreden veel bekijks van het publiek, zowel uit eigen land als onze buurlanden afkomstig, dat voor de Paasdagen de kust had opgezocht. De officiële opening van het strandseizoen geschiedde tenslotte door het afsteken van dagvuurwerk vanaf de Promenade. Ook gingen speciale vlaggebommen, waaronder een 'Heineken'- bom, de lucht in. Dank zij de redelijk goede weers omstandigheden waren voor een ieder de teksten van de vlaggebommen duidelijk leesbaar. Voor een ieder die op 24 april naar Studio Sport heeft gekeken of zich als een van de honderdduizen den een plaatsje langs het parcours had weten te veroveren, behoeft het nauwelijks betoog dat de Amstel Gold Race dit jaar een boeiend wedstrijd verloop en een spectaculair einde heeft gehad. Ook mag inmiddels als bekend worden verondersteld dat Jan Raas voor de vijfde maal Nederlands enige klassieker op zijn naam heeft geschreven. Om een indruk van de sfeer te geven, tonen wij u daarom slechts een foto van de start in Heerlen, waar dui zenden toeschouwers zich hadden verzameld. Behal ve de organisatie berustte ook een aantal uitvoerende taken bij ons concern. Op de foto onder ziet u enige medewerkers van de afdeling reclame service met materiaal (waaronder jurywagen, show en bezemwagen) dat als elk jaar ook bij Amstel Gold Race werd ingezet. Het Paasweekeinde wordt door vele caravaneigenaars doorgaans bij uitstek geschikt geacht om voor het eerst in het seizoen weer met hun rijdende vakantiehuisje op pad te gaan. Hoewel het weer niet bijzonder meewerkte, vormde dit jaar daarop geen uitzondering. De plaats waar zich in dit verband de meeste bedrijvigheid af speelde, was ongetwijfeld het Brabantse Erp. Ter gelegenheid van hun 25-jarig bestaan waren de leden van 'Caravan Club', een Nederlandse vereniging van caravaneigenaars, hier bijeengekomen. Zo'n vijftien honderd caravans waren rond een feestterrein geplaatst. In de door Heineken met spandoeken, vlaggen en buffetten aangeklede tenten op dit terrein vonden diverse festiviteiten plaats voor de circa vijfduizend aanwezigen. Naast feestelijke aangelegenheden als muziekoptredens, een receptie en een feest, waren er ook evenementen die de nodige concentratie vereisten. Een daarvan was de demonstratie caravan-rijden. Met een aanhanger in de vorm van een klomp moest men zijn of haar behendigheid laten zien in het achteruit- en slalomrijden. Voor de winnaars had ons concern een aantal delftsblauwe bierpullen ter beschikking N. gesteld.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1982 | | pagina 28