r. vj «¥£->« W »»»»»»»j t as a a i e a V. HUWELIJK Horecagebieden H.H. Baert (expeditie, West-Brabant/ Zeeland) met mw. C.C.C. Broeders D. Koolmoes (expeditie, Den Haag) met mw. M. Sloos Zoetermeer Mw. S.M.H. den Oude (verkoop binnendienst) met A.S. Vroedsteijn Zoeterwoude Th.J. van Vegten (fustencolonne) met mw. M.J.Th, van Schaik J.C. Verbeek (storingsdienst) met mw. Th.J. Jansen J.H. de Jong (opleidingen) met mw. I.E. Hovius Mw. E.A. van Galen (rekencentrum) met H. Daxböck Mw. M. Flanderhijn (centraalsecretari aat) met H. Mieremet D.F. van Berckelaer (energie techniek) met mw. S.H. Pöllanen P.B. v.d. Marei (plaatselijke admini stratie) met mw. J.C.A.M. Ammerlaan GEBOORTE Den Bosch Michel S., z.v. J.G. Kraan (energie- dienst) Marijn R.A., z.v. F.K.M. Spoelstra (public relations) Robert, z.v. J.P. van Nassau (intern transport) Rob, z.v. J.M.C.H.M. Fleuren (kwali teitsdienst) Jannet, d.v. M. Fernandez Arias (ver pakken) Ellen, d.v. M.R.M. van Nistelrooy (interne dienst) Eva, d.v. H. Bonthuis plaatselijke per- soneeldienst) Bunnik Sander, z.v. H.H. Smits (intern tran sport) Latifa, d.v. M. El Azzouzi verpakken Horecagebieden Kay, z.v. J.J.G.M. Baggen (expeditie, Limburg) Kim, d.v. mw. L.R.M. Zwarts-Mole- naar (distributie en technische zaken, Amsterdam) Janneke, d.v. J.P.A. Appeldoorn (expeditie, Limburg) Jan-Tsjerk, z.v. S. Kijkstra (verkoop, Groningen/Friesland/Drenthe) Danjel R., z.v. mw. J.M. Wagenaar- van Koolwijk (expeditie, Groningen/ Friesland/ Dren the) Angelique, d.v. S. Terol (expeditie, Amsterdam) Veronica E., d.v. mw. E.B. Koene- koop-Albers (administratie, Den Haag) Stephan, z.v. J. Nievaart (expeditie, Den Haag) Leeuwarden Marjolein, d.v. ter Horst (verpakken) Zoeterwoude Petrus C.G., z.v. C.W.J. Duivenvoor den (storingsdienst) Aplonia C.I., d.v. C.J. v.d. Klis (fus tencolonne) Arno, z.v. H.E. Hopman (energie- dienst) Ouahid, z.v. A. Bahri (bottelarij) Isabela, d.v. V.M. Neves bottelarij Dirk, z.v. D. Groen (intern transport) Ömer, z.v. A. Kör (dienstgebouw) Melanie F., d.v. F. Delgado Evora (bottelarij) Susan, d.v. J.J. de Boer (energiedienst) Charlotte, d.v. mw. M.A.P. Zaalberg- de Jong (C. T.D. landelijk) Marjolein, d.v. J.H. v.d. Wal (algemene kantoorzaken archief) Jeroen A., z.v. J.P. Huigen (tekenka mer W. T.B.) Johan, z.v. P. in 't Hout (programme ring) Erik A., z.v. L.T. Haasjes (juridische zaken Nederland) GESLAAGD Amsterdam Mw. F.N. Tjaarda (public relations) voor het Basisdiploma P.R. en Voor lichting (N.G.P.R.). Den Bosch J.J.M. Mascini (kwaliteitsdienst) voor de cursus Microbiologie P.B.N.A. Voor Brandwacht 2e klasse: H.A. Bakker en H. van Rixtel (brou wen); A.M. van Beek (intern transport); M.J.F. Martens, M.H. Spierings en J.G. Taks (verpakken) Bunnik J.J.C. van Rijn (verkoop binnendienst) voor de cursus Praktijkexamen Marke ting. J.W.M. van Soest (plaatselijke admini stratie) voor het diploma Moderne Be drijfsadministratie. Voor het E.H.B.O.-diploma: H.Th. André (interne dienst); R. ten Broeke (technische dienst); H.W.J. Sangers (garage); J. v.d. Schilden (intern transport); H.J.C. Wilkes (energiedienst); M. van Beek, F.L. Dussenbroek, R. van Ee, G. Klomp, J.G. Kooy, G.J. v.d. Maat, J. Moes bergen en H.L. v.d. Werff (verpak ken). Voor de cursus Reanimatie: H.W.I, van Amerongen, A.W.M. Baas, B.M. Kooy, J.P.A.M. Marijnis- sen, G. Moesbergen, R. Overeem, H. Spronk (verpakken); J. Bergmann (bedrijfsbureau); A. Bouwer, J.J. van Houwelingen, J.G.E. Vos, J.C.B. Vroegop (kwaliteitsdienst); M.A. van Dijk (mechanische werkplaats); R. Donkervoort, R. v.d. Meent, D.A. Udink, W. Visser (energie en storings dienst); G.Th.J. Eggen, J. Hirt, A.L. Miltenburg, H. v.d. Schaft, A.J. Vermeulen, W. Wiegerink (interne dienst); mw. M.E.T. de Groot (expedi tie); J.C. Maas (huishoudelijke dienst); L.M. Schoutendorp, N.J. v.d. Vorm (intern transport); mw. C.E. v.d. Steen (inkoop). Voor Persluchtmaskerdrager: R.J. van Ee, J. Ekris en L.P.A.M. Marijnissen (verpakken). Horecagebieden A. Nyboer (magazijn, Noord-Holland) 26 voor de cursus Schriftelijk Rapporte ren. R.P. Kolle (horecamanagement Noord) voor NIMA-B. A.J.M. Somers (verkoop bier, Den Bosch) voor Marketing Manager. H. Stravers (verkoop, Arnhem/Nijme gen) voor het examen Middle Manage ment (ISW). Zoetermeer J.A. Linneman (wijnhandel Reuchlin) voor het SVH-Wijncertificaat. P.H. Maas (wijnhandel Reuchlin) voor het Slijtersvakdiploma. Zoeterwoude P.L. v.d. Plas (centraalsecretariaat) voor het diploma Machineschrijven. Mw. W.M. de Heer (H.A.G.) voor 'Certificate of Proficiency in English, grade C'. A. Boers (planning control/netwerk planning) en R. van Zon (H.A.G./pro grammering) voor Informatika 2 (1.2) E.A. van Duyn (centrale inkoop/mach. app.) voor Moderne Bedrijfsadmini stratie. W.A. Palm (verkoop thuisverbruik/ centr. diensten) voorNIMA-A. D. Trimp (meet- en regeltechniekvoor het diploma Ioniserende Straling A CI- A. Voor het diploma SBC-Levensmidde- len, microbiologie en hygiëne voor lager- en middenkader: R.M. Adèr, C. Bos, T.J.T. Devilee (dienstgebouw); J. van Broekhoven (fustencolonne); H. Flux, B.R.M. Hulsman, B. Jaggan, B.G. v.d. Sloot (verpakken); T.H.J. Hesselink, A.J.M. Koole (brouwhuis); G.H.J. v.d. Ploeg (bedrijfstechnologische dienst); M. Plug (bottelarij) ONZE DIENST VERLIETEN Amsterdam Mw. M. Visch (plaatselijke administra tie) Mw. Y. van Veen (plaatselijke admini stratie) Mw. A. Volders (management devel opment) I.W. Hooper (management develop ment) Horecagebieden Mw. A. Lëntz-Kahmann (afd. hoofd horecagebied, Amsterdam) Mw. C.J.A. Mannot-Bindels (admini stratie, Rotterdam) (Mw. J.M. Wagenaar-van Koolwijk expeditie, Groningen!Friesland!Dren the) A.C. van Herwijnen (expeditie, Rotter dam) Mw. L.R.M. Zwarts-Molenaar (distri butie en technische zaken, Amsterdam) Mw. A. Riegman-Burgmans (expeditie, Rotterdam) Mw. H.J.A.M. Bos-van Meerendonk (administratie, Rotterdam) Zoeterwoude J. Zoons (ziederij) Mw. C.J. de Jong-Star (kantoorkanti ne) Mw. E.A. van Galen (rekencentrum) Mw. P. den Hoed-Pret (plaatselijke ad ministratie) Mw. M.A.P. Zaalberg-de Jong (C.T.D. Landelijk) Mw. A.C. Veenman-Moerman (sevice laboratorium) H. Silvis (energie)

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1982 | | pagina 26