g SHiHIHHHB J.H. Stil f 1.600,- P.A.J. Verhagen f 1.350,- f525,- L.C.J. van de Bergh «t e 9 9 r.v g .v u 4 S M M M «O «Mi Horecagebied Arnhem! Nijmegen De heer Stil. horecavertegenwoordiger, heeft het idee ingediend om in de spoelkop van de tapinstallatie een borgpin te plaatsen. Daardoor kan de handel van de tapkop niet worden neergedrukt, zodat de koolzuur- leiding blijft afgesloten. Door toepassing van dit idee is het niet meer mogelijk dat er water via het redu ceerventiel in het fust kan lopen. De heer Stil (rechts op de foto) ontving zijn beloning uit handen van mr. M.E. de Groot, voorzitter van de IBCH. Den Bosch De heer Verhagen, werkzaam bij de energiedienst, heeft voorgesteld de druk op het zachtwaternet en het fabriekswaternet tijdens het weekeinde te laten ver zorgen door respectievelijk de ketelsuppletiepomp en de koelwaterpomp van de luchtcompressoren. Dit levert een aanzienlijke energiebesparing op. Amsterdam De heer Van de Bergh, die werkzaam is bij de energie en storingsdienst, heeft een idee ingediend dat betrek king heeft op de klempallen in het kratten magazijn van colonne 3. Door een veerconstructie aan te bren gen aan deze klempallen, worden de kratten goed vast gehouden. Hierdoor treden minder storingen op aan de installatie. Amsterdam W. Houtkamp, postkamerf500,- C. van Kerkwijk, interne dienst f 80,- Den Bosch K.G. Broeren, mechanische werkplaats f350,- L.M.C. van Drunen, bedrijfsbureau f250,- H. Parijs, bottelarij f 165,- P.J.F. v.d. Bergh, mechanische werkplaats f 130,- A.J.W.M. van Laarhovenintern transportf 100,- G.A.P. v.d. Wijst, bottelarij f 100,- G.A.P. v.d. Wijst, bottelarij f 75,- G. A. Hulsken, bottelarij f 75,- W.Th.P. Ritmeyer/A.J.M. Blom, centraal magazijnf 55,- Zoetermeer A.A. Valkenburg, alcoholfabriek f 150,- Zoeterwoude J.N.A. Kompier, storingsdienst f 150,- A.G.J. Vermeulen, intern transport f 100,- R.K. Sharma, bottelarij f 70,- G.H. Dros, brouwenf 60,- S. Abbema. werkvoorbereidingf 50,- D. Hellenberg, mechanische werkplaats f 50,- H.A. Tolhoek, meet- en regeltechniek f 50,- L. Molenaar, H.A.Gf 50,- Een ieder ontving een geschenk uit de hij de beloning behorende groep. Amsterdam G.C. van Heunen, energie en storingsdienst f 50,- l.M. Slingerland, planning controlf 40,- Den Bosch M.H. Spierings, bottelarijf 50,- G.A.P. v.d. Wijst, bottelarij f 50,- Th.J. van Tilburg, mechanische werkplaats f 50,- J.H.J. van Geelkerken, meet- en regel werkplaats f 50,- Zoetermeer A.A. Valkenburg, alcoholfabriek f 25,- H.G. Franzen.alcoholfabriek f 25,- Zoeterwoude J.M. Naerebout, energiedienst f 50,- R. Ince, bottelarij f 50,- I. Hasan, kwaliteitsdienstf 50,- L. Monteiro, bottelarijf 50,- 24

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1982 | | pagina 24