CA PUZZELAARS an- ;ondi 'en voor trekker auto stalling sele- nv. in Italië schone jongeling pers. vnw. Frans lidwoord kei wagen spoor^ muziek noot oorzaak v bak- mengsel beroep nede- righeid pos. e- lektrode karak teri seren schuif- bak bijb figuur deel v. d. hals lin get lant iriënt xpres een weinig deel v. e.Fran se ont kenning Japans spel sneeuw- schaats plus v spel- leiding on der het genoem de honger ziekte ogel par exemple esdoorn meisjes naam ameet- jaar £etal ietto spil droog een (Rom. muze v. h. hel- dendich Frans mode koning elkaar bouw land België peul vrucht edel zeer zwaar lid woord godin van de vrede voeg woord op ere- *er I woord rijks- merk hoofd deksel bovenste deel vreemde munt demo nisch wezen echt genoot lees teken jongens naam rijg- ënoer plus v. d. schors ontdoen bijb. figuur imelijk bitter vocht onder- zoeks- insti- tuut draaien ik (Latijn) zwaard walvis niet even afgunst v laris rhenium v muziek noot amusant kort verhaal Voor de vakantietijd heeft de C.E.W. (Commissie tot Energiebesparing in de Werksfeer) een speciale puzzel laten maken waarin u tips voor zuinig energie verbruik tegenkomt. Daar om ontvangen de eerste 25 inzenders een energiebespa ringscadeautje. De hoofdprijs (eventueel door loting aangewezen) is een keuze uit de vier extra prijzen die aan het ideeën busassortiment zijn toege voegd voor energiebespa rende ideeën: een dubbel wandige theepot, een kaarslamp, een thermoskan en een barometer. Zie Vers van 't Vat 1/1982. De twee tweede prijzen bestaan uit een exemplaar van de kaarslamp en de drie derde prijswinnaars ontvangen twee flessen wijn naar keuze uit het assortiment voor onze medewerkers. Oplossingen moeten uiter lijk 5 augustus in het bezit zijn van de C.E.W. Adres: C.E.W. pl a mevrouw A. van den Hoek Kamer 1.314 Postbus 530 2380 BD Zoeterwoude. De prijswinnaars en de oplossing van deze energiepuzzel worden bekend gemaakt in Vers van 't Vat, nummer 7. 23

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1982 | | pagina 23