noleptische keuringen en men be grijpt dat de vignerons doelbewust streven naar erkenning en een positie van hun wijnen als b.v. voor de Cötes du Rhöne verkregen is. De totale be plante oppervlakte is 17.000 hectare, verdeeld over 68 gemeenten in de Var en de Bouches-du-Rhöne en één in de Alpes-Maritimes. Hier brengen 5.000 wijnboeren hun oogst bij 53 coöpera tieve kelders met een derde van de to tale produktie dat door zelfstandige ondernemers wordt verzorgd. In de eerste aflevering van de informatie over de wijnen uit de Midi schreef ik dat deze wijnen vroeger naamloos - als karafwijn - werden verkocht. Restau rateurs die er een eer in stelden om als "Vin du Patron" een goede wijn te serveren, kozen bij voorkeur de goe de, goedkope wijnen uit het zuiden. Tussen haakjes, over Vin du Patron gesproken, voor een goede restaura teur betekent deze betiteling dat hij "deze" wijn uitkoos voor zijn gasten die hij daarmee een goed glas voor een redelijke prijs kan aanbieden. Dik wijls wordt deze erenaam misbruikt om het goedkoopste wat men kan vin den te leveren tegen prijzen waarvoor de gast iets goeds zou mogen verwach ten. Op het ogenblik worden wijn bouw en de commercialisering van de wijn in het zuiden georganiseerd. Een belangrijk deel van de produktie wordt ter plaatse op fles gebracht. We zien dan ook een belangrijke verschui ving van de "vente en restauration" (55%-35%) naar de verkoop per fles "en detail". Tot verleden jaar werd slechts 12% van de beschikbare 600.000 hectoliter V.D.Q.S. en A.O.C. geëxporteerd. (Nederland nam slechts 3% van het uitgevoerde volume af.) Crus Classés Er is trouwens nog een bijzonderheid die men bij een pas sinds kort erkende wijnklassering niet zou verwachten en dat is het bestaan van "Crus Classés" in de Cötes de Provence. Te vergelij ken met de regeling als in de Beaujo- lais. Er zijn 17 domaines met een pro duktie van 20.000 hl, die het recht hebben om "Cru Classé" aan de naam op het etiket toe te voegen van door hen zelf gebottelde wijnen. Zij heb ben de verplichting op zich genomen om deze wijnen met extra veel zorg te behandelen. De rode wijnen mogen pas acht jaar na het oogstjaar in de handel worden gebracht. Al met al is het verheugend dat een aantal wijnen, die het waard zijn om meer bekend heid te hebben, uit de naamloze on overzienbare massa wordt gelicht. In de volgende Vers van 't Vat zal ik u hierover meer vertellen. Een der vele cafes van het wijn- en havenplaatsje Cassis Bellet Van de Bellet rosé zegt men wel eens, dat hij gevaarlijk gemakkelijk drinkt. Dat kan men zich ook wel voorstellen want in een dergelijk klimaat komt zo'n fruitige, goed ogende opfrisser goed aan wanneer men dorst heeft. Ook de witte en rode wijnen hier van daan worden erg geapprecieerd. Natuurlijk heeft het toerisme veel aan hun bekendheid bijgedragen. Palette Hier komt, wat kwaliteit betreft, de witte wijn weer op de eerste plaats, vooral Chateau Simone heeft een goe de reputatie. De witte en rosé wijnen zijn zeer fruitig wat men van wijnen uit dergelijke warme gebieden lang niet altijd kan zeggen. Wanneer men lectuur raadpleegt over de wijnen uit de Provence, worden ze nogal eens aanbevolen bij bepaalde provengaalse gerechten. Naast voortreffelijke vis gerechten waaronder de bouillabaisse een belangrijke plaats inneemt, mo gen we de 400 internationaal bekende vleesgerechten niet vergeten. Voor liefhebbers van culinaire genoegens iets om eens naar uit te kijken. Vroe ger dachten we altijd, dat uit de Pro vence alleen rosé-wijnen kwamen. Dat was niet zo en het wordt met de loop der jaren steeds minder het ge val. In percentage was tot voor kort circa 70% van de totale produktie rosé - op het ogenblik is dat nog maar 55% rond 35% is rood en de rest wit -. De dichtste beplanting met wijnstokken vinden we tussen Toulon en Esterel in het noorden begrensd door de Ar- gens, een 116 km lange rivier. De overal aanwezige platanen geven in de hete middagzon een spel van licht en schaduw Streven naar kwaliteit Een duidelijk bewijs voor het streven naar kwaliteit is het terugdringen van de rijkdragende Carignan, in enkele jaren van 70% naar 40% van de be plante oppervlakte. In plaats daarvan komen de aromatische Mourvèdre en krachtige Syrah, die we al van het noordelijk deel van de Rhöne kennen. Bij een rendement van maximaal 50 hl. per hectare en een minimum alco holpercentage van 11%, schaart de Cötes-de-Provence zich onder de kwaliteitswijnen van faam. Voeg daarbij de eisen voor laboratorisch on derzoek en de verplicht gestelde orga- 21

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1982 | | pagina 21