De wijnproduktiegebieden langs de Middellandse Zee 3 In de vorige Parlant hebben we gesproken over het gebied langs de Middellandse Zee, westelijk van de Rhone. Ditmaal gaan we verder met de Provence, het deel van Frankrijk ten oosten van de monding van de Rhone. DOORJ. ZELLENRATH Ten tijde van Lode wijk XIV duurde een trip van Parijs naar de Provence tien dagen. Racine heeft zo'n reis in een karos, bespan nen met vier paarden, uitvoerig be schreven. Vermakelijk zijn soms de gebeurtenissen onderweg en het ge drag van de reisgenoten. Opvallend is echter dat, eenmaal aangekomen in de Provence, hij de mensen niet kan verstaan. "Je vous jure que j'ai autant besoin d'interprète qu'un Moscovite en aurait besoin dans Paris" schrijft hij. Hij zou dus evengoed een tolk no dig hebben als een Moskoviet in Pa rijs. Uitvoerig beschrijft hij het prach tige landschap en veronderstelt dat in dien Fontaine in het gezelschap ware geweest, mensen en natuur hem zeker tot het schrijven van een sprookje zouden hebben geïnspireerd. Cótes de Provence (sinds 1977 appellation contrölée) Om voor de hand liggende redenen worden de wijnen uit de Provence nogal eens "vakantiewijnen" ge noemd. Deze lichte frisse wijnen, zo wel wit, rosé als rood zijn tot in verre omtrek in dit Middellandse Zeekli maat een welkome dronk waaraan men thuisgekomen in noordelijke streken met plezier terugdenkt. Voor al de rosés ter plaatse geserveerd op zo'n 7-8°C moet de in de zon wente lende lichamen voor uitdrogen behoe den. Aan de lunch kan dan een rode wijn uit de streek met zijn tempera tuur van 12ÜC voor afwisseling zorgen. Ter oriëntatie, we bevinden ons nu ten oosten van de monding van de Rhóne, het deel van Frankrijk waar reeds 5 eeuwen voor Christus mensen woon den, vanouds de Provence genaamd. In 1790 werd dit gebied in 3 departe menten gedeeld: Bouches-du-Rhöne, Var en Alpes-de-Haute-Provence. Tegenwoordig rekent men ook Hau- tes Alpes, Alpes Maritimes en Vau- cluse tot wat de Fransen noemen "Région de Programme", dat is een uitgestrekt gebied dat uit verschillen de overwegingen als een eenheid kan worden beschouwd. Een van die rede nen in dit geval wat de Provence-Cöte d'Azur betreft, is het toerisme. Het Het landschap van Cótes de Provence zien van de namen in het routekaartje zal bij ieder verschillende herinnerin gen oproepen: wintersport, lekker lui eren aan de Cöte d'Azur, namen van wijnen, natuurschoon, wandelen, bergklimmen, geologie, graven naar de oudheid, schilderachtige dorpjes, hier en daar een kasteel, olijfbomen en hoog opgaande naaldhoutbossen, noem nog maar een aantal toeristische geneugten. Er zijn vier wijnen onder de bescherming van een eigen A.O.C. die dank zij de Vinologen, ook in Ne derland bekendheid beginnen te krij gen. Cassis en Bandol tussen Marseil le en Toulon direct aan de Middel landse Zee gelegen. Bellet enkele ki lometers landinwaarts vanaf Nice en Palette in de buurt van Aix-en-Pro- vence. Cassis De naam doet denken aan zwarte bes sen of een cocktail. We bedoelen hier Wijngaarden van de Bandol echter de wijnen die genoemd zijn naar het dorpje Cassis (5.000 inwo ners). De witte wijnen noemt men de beste uit de gehele streek. Ze worden verkregen uit de druivesoorten Ugni blanc, Sauvignon, Clairette, Marsan- ne, soms aangevuld met de minder be kende Doucillon en Pascal. Er wordt veel aandacht aan de witte Cassis besteed. Snoeiwijze en minimale rij- pingstijd op fust zijn wettelijk be paald. De wijn behoort helder, teer- geel van kleur te zijn en elegant. Bandol Is in de winter een lief vissersdorpje, al heeft ook hier de welvaart zich in luxe zichtbaar gemaakt. Tussen mei en september is de situatie als overal el ders aan de Cöte d'Azur, verstikkend druk. Hier is de rode wijn beroemd en wordt het de beste rode wijn van de Provence genoemd. Minstens 18 maanden moet hij op fust rijpen voor dat hij op fles mag worden gebracht. Als gevolg van de grote vraag naar de ze wijn is de prijs de laatste jaren snel opgelopen. Ook de witte en rosé wij nen onder deze naam zijn erg aantrek kelijk. Ze moeten minimaal acht maanden op fust rijpen wat volgens mij niet altijd aan de smaak ten goede komt. 20

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1982 | | pagina 20