NEEM ER DE TIJD VOOR EN BESPAAR ENERGIE - MET DE AUTO OP VAKANTIE - Vorig jaar besloten Jan Wesdorp - werkzaam bij HTB en lid van Commis sie Energiebesparing - en Eric Bouw meester - hoofdredacteur Vers van 't Vat - naar dezelfde vakantiebestemming te gaan. Ze reisden beide per auto naar Zuid- Frankrijk. Toen ze tijdens een van de eerste vakantiedagen op een gezellig terras met een Mützig pils de kosten van de autoreis vergeleken, kwamen ze tot een schrikbarende ontdekking. Jan Wesdorp, met zijn meer dienstjaren en oudere leeftijd beschikkend over meer vakantiedagen dan Eric Bouwmeester, maakte er een rustige reis van. Vakan tiedagen genoeg, dus de geplande twee en een halve week aan de Mediterrané werden uitgebreid met een handvol dagen ter voorbe reiding van de vakantie. Dat gaf hem de gelegenheid de auto een grondige controle-beurt te laten geven. Hij was zijn Peugeot dan wel twee dagen kwijt maar maakte van de gele genheid gebruik om met vrouw en kinderen een tocht op de fiets te maken. In de garage hebben de monteurs op speciaal verzoek van Jan op een aantal zaken gelet: De bougies, de afstelling van de motor bij stationair draaien, de afstelling van de ontste king en de bandenspanning. De wielen werden ook opnieuw uitgelijnd. Bij het bekijken van de reisroute, de avond voor vertrek, besloten Jan en z'n vrouw de tocht naar Nice te onder breken met twee overnach tingen onderweg. Dan konden ze het "lekker kalm aan doen". Dan kwam je tenminste ook uitgerust op de plaats van bestemming aan, de reis was eigenlijk al het eerste deel van de vakantie. Op weg naar de zonnige Franse bestemming was het inderdaad vakantie voor de familie Wesdorp. Vader Jan reed rustig, hield zich aan de snelheids voorschriften en merkte dat hij door deze ontspannen manier van rijden de kinde ren ook nog kon wijzen op tal van leuke dingen die ze onderweg tegen kwamen en schoot toch goed op. Nie mand werd wagenziek want Jan had er inmiddels - ook thuis in Nederland - een gewoonte van gemaakt om "regelmatig" te rijden. Hij lette goed op het verkeer voor hem waardoor hij zelden abrupt hoefde te remmen. Bij het optrekken schakelde hij vlot over, waardoor de motor rustig liep. Het gezin Wesdorp sloeg, aangekomen op de camping l'Etoile d'Or in Nice, de tenten op en reserveerde een plaats voor Eric Bouwmeester en zijn vrouw, die ze over ander halve dag verwachtten. Haast Eric Bouwmeester was die laatste werkdag bezig geweest met het nieuwe nummer van Vers van 't Vat. Veel tijd was er niet meer, want de volgende morgen vroeg zou hij vertrekken. En er moest nog zoveel gebeuren: koffers inpakken, cam pingspullen bij elkaar zoeken, hij zag er tegen op. Nou had hij niet écht te klagen. Uiteindelijk had hij er begin van het jaar al twee weken wintersport-vakantie opzitten dus de nu resteren de vakantiedagen waren "extra". Maar, hij wilde ze goed gebruiken en had besloten zo snel mogelijk achter Jan Wesdorp aan te gaan, de kilometers moesten zo rap mogelijk overbrugd worden. In de drukte was hij vergeten de auto te laten nakijken in de garage. "Dan maar snel even het oliepeil nakijken", dacht hij nog. In de vroege ochtendschemering op weg realiseerde hij zich dat hij ook vergeten was de ban denspanning te controleren. Het eerste stuk ging prima, weinig verkeer, hij kon flink doorrijden. Zijn snelheid lag ver boven het toegestane maximum, maar dat moest ook wel wilde hij aan het eind van de dag zijn beoogde bestemming, vlak onder Lyon, halen. Een maal in België begon het oponthoud. Kennelijk waren er meer mensen op de gedachte gekomen om op vakantie te gaan. Van inhalen kwam niet veel meer. Toch probeerde hij het steeds, wat een enkele keer tot wilde taferelen leidde. Ook in Frankrijk was het geen pretje. De drukte op de weg werd alleen maar erger en zijn haastige instelling maakte hem niet bepaald ontspan nen. Lyon haalde hij nét niet en de volgende dag trof hij een al gebruinde Jan Wesdorp aan de poort van de camping. Verschil De ober zette een tweede Mützig neer en Jan en Eric namen de reis onder de loupe. Volgens fabrieksop- gave verbruikte Jan's Peugeot evenveel als Eric's Mazda. Ook de belading van de auto's was vergelijk baar. Wat hadden beiden nu verbruikt op het ruim 1400 kilometer lange tra ject? "Ik heb berekend dat ik aan 1 op 12 kom" zei Jan Wesdorp. "Ik vrees dat ik dat niet haal" antwoordde zijn vakantiegezel. Eric legde zijn berekening ernaast en kwam uit op een verbruik van ruim 1 op 10. Verschil: 15%. "Dat moet 'm dan toch in de voorbe reidingen en de rijstijl zitten" zei de technicus Jan belerend, verder waren de omstandigheden toch hetzelfde". "Oké, je hebt gelijk" gaf Eric toe. "Geef jij maar een rondje want je hebt er ook nog een mooi bedrag mee uitgespaard!" 19

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1982 | | pagina 19