D.W i Heeft aan één paai Zoals zovelen is ook de heer D. Waaijer van de a cl met voetballen. Hij komt er eerlijk voor uit dat hij ni I Tot hij in dienst moest hee Daarna eisten zijn huwelijk en zijn werk (bij Seven-Up) h Niet in de hoedanigheid vai 5 concern betrokken is. Hetzij door or ganisatie, hetzij door sponsoring. Meestal liggen zij in de sportsfeer. Niettemin gaat zijn voorkeur uit naar het voetbal. Zowel actief op het veld of passief achter de buis of in het stadion, geniet hij met volle teugen. Daarover zegt hij: "Ik ben veranderd. Vroeger was ik een zeer fanatiek D.W.S.-sup porter. Hoopte altijd dat 'mijn' club zou winnen. Nu is dat felle eraf. Hoe wel ik na mijn verhuizing naar Alk maar vrijwel alle thuiswedstrijden van AZ '67 bijwoon, ben ik toch objectie ver dan vroeger. Als nu de tegenstan der een goede wedstrijd speelt en ten slotte wint, vind ik dat ze verdiend heb ben gewonnen". De beste stuurlui. Van die wedstrijd ziet de heer Waaijer overigens niet veel. "Er ontgaat mij veel. Want meer dan een andere toe schouwer, collega-scheidsrechters uiteraard uitgezonderd, let ik op de scheidsrechter. Zelden zal ik daarbij kritiek uitoefenen over een door hem genomen (volgens het publiek foutie ve) beslissing. Enerzijds kan het best een vergissing zijn. Maar dan nog: het is moeilijk in een paar seconden alles te overzien. En eenmaal genomen, is die beslissing ook niet terug te draaien. Dat zou wijzen op twijfel. Anderzijds zijn er tal van mogelijkheden waardoor die scheidsrechter fluit, die niet merk baar zijn voor het publiek. Een onop vallend gebaar of praten in het veld: als toeschouwer zie je dat niet. Maar in het veld hoor of zie je dat wel. En dan is het vaak nodig je gezag te laten gel den". Waaijer bekent over zich zelf een autoriteit te zijn in het veld. "Met name de eerste 20 minuten houd ik het strak. Ze weten dan meteen wat ze aan je hebben. Ik plaats er dan ook een vraagteken bij als de rapporteur die bij Van pupil naar senior Die praktijk begint bij de jeugd, in een lage afdeling. De spelregels voor jong en oud zijn gelijk. "Bij de jeugd heb je toch meer een opvoedende taak", meent de heer Waaijer. "Als een jo chie van zes dat nog niet eerder heeft gespeeld, voor het eerst een bal moet ingooien, bestraf ik het niet als hij dat verkeerd doet. Ik zeg dan hoe het wel moet en laat hem het nog eens over doen." Na de jeugd komen langzamer hand de ouderen. De heer Waaijer fluit, in de afdeling Noord-Holland van de K.N. V.B.de le klasse dames en de eerste elftallen van de 2e en 3e klasse senioren, de zogenaamde standaard wedstrijden, en le klasse A-junioren. Slechts bij toernooien fluit hij nog jeugd. "Je moet je niet vergissen en denken dat dat veel gemakkelijker is. Ook bij die elftallen zitten genoeg 'boefjes'! In ieder geval vind ik het al tijd gezellig, temeer daar je op zo'n dag een aantal collega's van je ontmoet". Sportliefhebber Aangezien iedereen wel eens naar een voetbalwedstrijd heeft gekeken en de rol van de scheidsrechter kent, is het e krijgt een scheidsrechtercursus van de K.N.V.B.van zes weken", legt de heerWaaijeruit."Of je nu wel of niet eerder aan voetballen hebt gedaan, de cursus blijft gelijk. Het is beter als je wel hebt gevoetbald, omdat je dan meer op de hoogte bent van de sfeer in het veld. Hoe je het best kunt optreden tegenover de spelers, moet je in de praktijk leren". onnodig in dit artikel uit te wijden over de functie-omschrijving van de man in het zwart. We beperken ons dan ook tot de weergave van een aantal ideeën van de heer Waaijer over zijn hobby. Voorop staat dat hij zich voor vrijwel alle sporten interesseert. Wellicht komt dat ook door zijn werk. Als assis tent van het hoofd evenementen van de afdeling reclame service te Amster dam, is hij belast met de reclame-acti viteiten bij evenementen waarbij ons

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1982 | | pagina 16