Personeelsfeesten staan weer voor de deur V IIHeerlijk.helder Heineten helder Heineken Heinenen Over niet al te lange tijd zal op iedere vestiging weer een personeelsfeest worden georganiseerd. Bij het ter perse gaan van dit nummer waren de volgende gegevens over de feesten bekend: Zoeterwoude: Dit feest - wederom een 'tentenfeest' - vindt plaats op 28 augustus. Plaats van het festijn is, net als twee jaar geleden, het terrein rond ontvangstgebouw De Hooiberg. Optredens zullen worden verzorgd door beken de artiesten als Lee Towers, Donna Lynton, Vanessa, Alexander Curly, Daniel Sahuleka en een rock rollband uit de zestiger jaren. Uiteraard wordt ook De Hooiberg bij het feest betrokken. Wat daar gaat gebeuren, houden wij evenwel nog even als verrassing voor u in petto. Bunnik: Een gezellig feest, zoals de medewerkers uit Bunnik dat van Vrumona kennen, zal worden gehouden op 6 november op het voormalige terrein van Wynmalen en Hausmann. Den Bosch: De Brabanthallen zullen op 2 oktober op hun grondvesten trillen, wanneer het Zuid-Amerikaanse geweld, in welke sfeer het feest voor de Bossche mede werkers wordt gegoten, losbarst. Het hoofdoptreden wordt op deze dag verzorgd door Brasil Tropical. Zoetenneer: O.l.v. conferencier Dirk de Witte zullen zang en dans elkaar afwisselen op 30 oktober in het Cultureel Centrum Meerwijk te Zoetermeer. Artiesten zijn onder meer Donna Lynton en een Spaans gezelschap dat een vurige zang- en dansact zal verzorgen. In het kader van een bezoek aan de gemeente Zoeterwoude bracht op 2 april de Commissaris der Koningin van de provincie Zuid-Holland, mr. M. Vrolijk, met zijn echtgenote een 'bliksem'bezoek aan onze Zoeterwoudse vesti ging. Hij werd hierbij vergezeld door de Griffier der Staten en het college van B W van Zoeterwou de met hun echtgenotes. In de 75 minuten die de excur sie mocht duren, was een ontvangst door de heren drs. P.P. Snoep, ir. R.W. Welmers, R.G.H. Elfrink en H.J. Siegers opgenomen. Na een inleiding door de heer Welmers over de ontwikkelingen van de vestiging vanaf de opening in 1975 tot nu, volgde een rondrit over het brouwerij terrein. Net als bij het bezoek van de burgemeester van Zoeterwoude enige maanden geleden aan onze vestiging, werd ook nu een blik vanaf het silogebouw over het grondgebied van de gemeente als interessant ervaren. Op de foto ziet u het gezelschap voor de dubbeldekker. De heer Vrolijk staat als zevende van links, aan de linkerzijde geflankeerd door de heer Snoep, aan de rechterkant door de heer Welmers. Geheel links op de foto de heer Elfrink, uiterst rechts de heer Siegers.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1982 | | pagina 15