Van touringcar tot jury wagen Goede berichten over colonne 5 Leiderdorp op kaart gezet Colonne 5 in Zoeter- woude is de grootste exportcolonne bij Heineken. Deze colonne, die uitsluitend voor EB-8 flessen ten behoeve van export naar de Verenigde Staten wordt gebruikt, is in december 1980 opgestart. Het eerste jaar heeft deze exportcolonne volgens een opklimmend rendement gewerkt. Met name vanaf januari van dit jaar is de lijn zeer goed gaan draaien. Een mijlpaal werd in de maand maart bereikt toen 2 miljoen exportdozen van de colonne zijn gerold. Met een inmiddels bereikt rendement van circa 80% van de nominale capaciteit, heeft de nieuwe colonne volledig (en zelfs meer dan dat) aan de verwachtingen voldaan. Dank zij de goede samenwerking tussen technische diensten en het produktiepersoneel is het aantal storingen aan colonne 5 vrijwel nihil. De nieuwe jurywagen van de afdeling reclame service in Amsterdam, zoals hij voor het eerst te zien was bij de Amstel Gold Race. Deze bus, die vroeger dienst heeft gedaan als touringcar, is 10.60 meter lang en beschikt over twee door een deur van elkaar gescheiden ruimten. De voorste helft (vanaf de ingang) wordt gebruikt als jury ruimte. Hiertoe zijn vaste draaibare stoelen en een vaste lesse naar gemonteerd ten be hoeve van de juryleden. Het achterste gedeelte wordt benut als VIP-ruimte waar gasten of persvertegenwoordigers ontvangen kunnen worden. Daartoe is ook deze ruimte voorzien van vaste stoelen, alsmede een grote tafel. Voorts zijn een keukenblok met spoelblok, een ijskast, een watertank en een geluidsinstallatie inge bouwd. Ook is t.b.v. wieler wedstrijden de toerradio met ontvanger en zender in de bus geplaatst. Om de juryleden niet te hoeven storen kan men van de achterin/uitgang gebruik makenDeze nieuwe jurywagen zal voornamelijk bij grotere wielerwedstrij den worden ingezet, maar ook bij evenementen als het Heineken Rugbytoernooi en een concours hippique. Via verwisselbare borden kan de bus uiteraard naar keuze een Heineken of Amstel uiterlijk krijgen. Voor het in kaart brengen van de gemeente Leiderdorp werden onlangs in en rond deze gemeente luchtkaarte- ringsmetingen uitgevoerd door KLM Aerocarto. Op de foto ziet u het verrichten van enige van deze metingen vanaf het dak van de silo op het Zoeterwoudse brouwe rijterrein, met op de achter grond de Oude Rijn.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1982 | | pagina 14