Kelderbier, het nieuwe systeem voor perfect tapbier PROEFFASE AFGEROND - Sinds medio 1981 experimenteert Heineken met instal laties die bieropslag in veelvouden van duizend liter in de kelder van het horecabedrijf mogelijk maken. In middels zijn in zo'n 120 horecabedrijven dergelijke installaties geplaatst. De experimenten hadden betrek king op systemen mèt en zonder kunststof zak. Een tekening van een kelderbier-installatie in het horecabe drijf. Vanuit de kelder lopen leidingen naar drie verschillende tappunten. Tijdens de eerste maanden van 1982 is de experimentele fase afgerond en heeft Heineken definitief voor het zakloze systeem gekozen. Vanuit de kwaliteitsbeleving van Heineken bleken de verschillen tussen de systemen met en zonder plastic zak in een vat of bol van zö wezenlijk belang, dat voor het eigen "Kelderbier"-systeem werd gekozen. Kelderbier staat voor een door Heine ken ontwikkeld systeem dat geken merkt wordt door vaten die via een gesloten circuit in verbinding staan met de tap(s) in het horecabedrijf. Kelderbiertanks - hier in Heineken bier uitvoering-met een inhoud van lOOOliter. Een stukje historie Bier in tanks is niet nieuw. In feite is het zelfs een oud fenomeen, dat al zo'n 15 tot 20 jaar wordt toegepast in landen als Japan, Nieuw-Zeeland en Engeland. De belangstelling voor een groter vat ontstond in die landen vanwege de speciale horeca-situatie. In betrekkelijk korte tijd worden naar verhouding grote hoeveelheden bier geconsumeerd - denk maar eens aan de vastgestelde openingstijden van de Engelse pubs - en men heeft dan geen tijd om steeds nieuwe vaten aan te slaan. Daarnaast speelden factoren bij de uitvoering van het werk - geen gesleep met fusten - en het leverings gemak een rol. Overigens zijn dat ook de factoren die vandaag de dag in Nederland ook van wezenlijk belang zijn. In die periode deed Heineken ook ervaring op met bier in bulk-hoe- veelheden. Zoals uit het artikeltje uit Tap en Schap van juli 1969 blijkt, werd het Heineken bier toen al in 12

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1982 | | pagina 12