Minder gunstige vooruitzichten voor Heineken in Nederland Op 7 april jongstleden-verscheen het jaar verslag van Heineken N. V. In een bijeen komst met de pers werden door de Raad van Bestuur het jaarverslag en de resultaten toegelicht. Conclusie: de winst herstelde zich in 1981 ten opzichte van 1980 maar de situatie in Nederland is niet zo rooskleurig. -WINSTHERSTEL O.M. DOOR STIJGING VERKOPEN IN AMERIKA - Opbrengst verkopen (in miljoenen guldens) Frisdranken Gedistilleerd en wijn 1977 1978 1979 1980 1981 de boekjaren t/m 1978 zijn geëindigd op 30 september

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1982 | | pagina 8