KRUISWOORDPUZZEL r.v s tAsKit Zelf ontworpen Dit maal drukken wij voor u een kruiswoordraadsel af, dat gemaakt is door de heer M. Lagerberg (bedrijfs kantine, Z/Wou). Regelmatig zult u een puzzel van hem kunnen aantreffen op deze pagina's. Oplossing 'de open haard' i o .V U A M M M •f i ty jP.v. g iilllliiiiHiB %IIIIIIMB Horizontaal: 1. Beroep; 12. Karakter; 13. Opera van Verdi; 14. Spinnenweb; 15. Godin; 17. Lor; 18. Voorzetsel; 19. Vocht; 21. Noot; 23. Muzieknoot; 24. Godheid; 26. Handgreep; 28. Bijwoord; 30. Deel van een stellage; 33. Kledingstuk; 34. Sprookjesfi guur; 35. Bid; 36. Waterpeil'; 39. Dat is; 41. Insekt; 43. Handwarmer; 44. Landbouwwerktuig; 46. Biersoort; 47. Geografische aanduiding; 48. Niemendal; 50. Plaats in Overijssel; 52. Bijbels figuur; 54. Watering; 55. Voorzetsel; 56. Insekt; 58. Voor voegsel; 59. Onder; 61. Koning; 64. Slede; 65. Mist; 66. Voedsel; 68. Duivehok; 69. Land; 70. Muziek noot; 73. Chemisch element; 74. Bij bels figuur; 76. Getal; 78. Weg; 79. Nederige; 82. Soort stof; 83. Drank; 85. Het Romeinse rijk; 86. Even redig deel; 89. Onderwijs; 91. Sprong; 93. Scheikundig element; 94. Vogel; 96. Mannelijk dier; 97. Uitroep; 98. Bijbels figuur; 100. Naklank; 101. Gebruiksvoorwerp. Verticaal: 1. Titel; 2. Knolgewas; 3. Boom; 4. Oude testament; 6. Beroep; 8. Vogel; 9. Lijm; 10. Bijbels figuur; 11. Communicatiemiddel; 15. Water in Noord-Brabant; 16. Lof; 19. Rad; 20. Sieraad; 23. Loot; 25. Alleen zang; 26. Pas; 27. Sprookjes figuur; 29. Roede; 30. Vergaren; 31. Inter nationale windrichting; 32. Leest; 37. Eiland in de Middellandse Zee; 38. Vis; 42. Soort; 43. Honingdrank; 45. Tuingereedschap; 47. Plaats in Denemarken; 49. Moment; 51. Ladder; 53. Reeds; 56. Aantal; 57. Via; 59. Plaats in Limburg; 60. Uniek; 62. Guit; 63. Rangtelwoord; 71. Eenmalig; 72. Europees land; 73. Volksoverlevering; 75. Bloedvat; 76. Bar; 77. Achter; 78. Soort stof; 80. Godin; 81. Verdragsorganisatie; 84. Bui; 87. Luchtdruk (afk.88. Trap; 90. Regel; 92. Vervoermiddel; 93. Nadeel; 95. Halm; 97. Uitroep; 99. Persoonlijk voornaamwoord; 100. Bijvoorbeeld. pjBBii uodo sp ui sopaid JSBd jopuo UBA ^[Bq gpOOMJ 3Q 30

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1982 | | pagina 30