Personeelsblad van Heineken 3 8 10 12 14 15 16 20 24 26 28 29 30 :::x: :Sc: 33e jaargang nr. 4 Mei 1982 Verschijnt 10 x per jaar Redactie-adres: Postbus 530, 2380 BD Zoeterwoude Tel.: 071-8148 70/ 8142 88 Redactie: E.C. Bouwmeester (hoofdredacteur) Yvonne van Stek-Sanders Redactiecommissie: Mr. J. Th. Kappelle H.F.M. Coebergh R.G.H. Elfrink G. Kuhlman Drs. P.F. Regnault Ir. J.B.R. Schwietert J. Siep H.A.H. Verlinden Correspondenten: Amsterdam S tadhouderskade J.A. Schiphorst Amsterdam Mauritskade R.G. Louwinger Arnhem: L.J. van Rhijn Bunnik: J.N.A. Groenendijk s-Hertogenhosch C. Timmers Leeuwarden: B.W. Siemens Rotterdam C rooswijksesingel A.H. Pols Zoetermeer: F.G.A.M. Roolaart Zoeterwoude: H. Klein Zwolle: M.D. Eshuis IlilHf Overname van de gehele of gedeeltelijke inhoud van dit hlad is slechts toegestaan na verkregen toestemming van de concern-stafdienst Public Relations, tel. 020-70 22 57. Kopij en foto' s voor vers van t Vat 6182 dienen uiterlijk 3 juni a.s. en voor 7/82 8 juli a.s. bij de redactie aanwezig te zijn. Bij de voorpagina: Het Pepsi surfzeil staat in dc komende maanden centraal in de Pepsi-Cola consumentenactie. Net als vorig jaar geldt ook nu een speciale aanbieding voor Heineken mede werkers. Welke surfartikelen nog meer besteld kunnen worden, leest u op pagina 7. Bij de achterpagina: Een foto uit 1929, genomen in Muiderberg. Op de foto staat een Amstel agent, de heer Gieling (achter het stuur) met zijn zoon. Het agentschap is in de familie gebleven want de kleinzoon van de eerst genoemde heer Gieling staat tegenwoordig aan het hoofd van de Muidense firma Gieling-Van Veen, zoals het bedrijf nu heet. Inhoud en colofon Kantoorautomatisering: wat is dat en wat kunnen er mee? De beslissing is gevallen: Hattem gaat dicht Pepsi-Cola surfactie ook voor het personeel; Doe mee met de nationale glasbakkenactie Toelichting op het jaar verslag van Heineken N.V Nieuws van Vrumona; 2e Hansa vuiler in Bunnik Kelderbierstation in Den Bosch geopend Nieuws uit het buitenland Eenmalige aanbieding reclame-artikelen voor personeel H.B.M. naar Hengelo C. Casteleijn uit Zoeter woude gooit graag een hengeltje uit 18 Hoe energie in kantoren kt worden bespaard Laatste receptie op de Mauritskade: 53 mede werkers namen afscheid Een uit 6-duizend: G.W. van Straalen uit Bunnik Ideeënbus Jubileum en afscheid Kroniek Vervolg jubileum en afscheid Proost Vatvaria

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1982 | | pagina 2