I r. vt •v u a V .v.* uyjT.v. HUWELIJK Hunnik F.L.C, de Haart (planning control) met mw. A. A. Wijker Horecagebieden G. Th. M. van Klooster (verkoop bier, Zwollemet mw. W.J. van Wegen GEBOORTE Amsterdam Luisa, d.v. P. Valero Palazon bottelarij Den Bosch Jill, d.v. J.E. v.d. Bossche plaatselijke administratie Horecagebieden Jasper R., z.v. mw. K.A. Boerman- Graeve (administratie, Utrecht Zoetermeer Kirsten, d.v. C.A.D. de Quillettes (postkamer) en mw. Z.J. de Quillettes-Verwey (order behandeling) Zoeterwoude Joost, z.v. H.M. Goudriaan constructiebureau Yvonne, d.v. J.J.M. Bitter (kantoor kantine) Adelinde, d.v. mw. C.J. de Jong- Star (kantoor kantine) Rolf, z.v. L.M.E. Schouteten (centrale techniek speciale diensten) Liesje C., d.v. F. Bouwman (centraal computer centrum Sander, z.v. A.P. Steenstraten procesbesturing Amanda, d.v. mw. A.C. Veenman- Moerman (service laboratorium) Michiel, z.v. E.L. Steltenpöhl (functieclassificatie) Wessel F.B., z.v. B.A.M. Dieben bedrijfsoutillage Petronella J., d.v. B. Swalué energiedienst) Robert, z.v. P.C. v.d. Steen (magazijn en interne transport GESLAAGD Amsterdam J. W. Kortenoever (interne accoun tantsdienst) voor het diploma Levensverz. Wiskunde. Den Bosch M.H. Spierings verpakkenvoor het diploma Vapro A. Voor het getuig schrift Microprocessors/Micro computers A zijn geslaagd: J.H. Wienen, J.G. Kraan (energiedienst); Th. W. v.d. Aa, A.G.J. van Hooft, W.G.M. van Rooij storingsdienst P.G.M. van Os, C.H. v.d. Linden, B. Sleeman (technische dienst); M.J.M. Bertens (elektrotechnische werkplaats); C.J.J. Berkhout meet- en regelwerkplaats). Voor het getuigschrift Micro processors/Microcomputers C: P.J.W. Kreijger, F.B.M. Monsma, C.P.G. de Jong (storingsdienst); J. Kornaat (technische dienst); C.A.G.M. van Vliet (elektro technische werkplaats)H.W. de Groot, J.M. Quivooy, L.P.M. van Rooij, H.H. Smit (meet- en regel werkplaats); G.JSteijven (brouwen). Bunnik R.J. van Ee (verpakken) voor het examen Middelbaar Veiligheids kundige. G.C. Korpel (energie en storings dienst) voor het examen Schema- en Schakeltechniek. Horecagebieden A. v.d. Bosch (verkoop. Den Haag voor het diploma Vakbekwaamheid voor het Café-bedrijf. K. Huisman thuisverbruik bier, Zwollevoor het Praktijkexamen Boekhouden. G.H. Stol (verkoop bier, Zwolle) voor het l.B.W. tentamen Marketing. Zoetermeer W.C. Koeman (verpakken) voor het diploma Middle Management. T. Klarholz (administratie) voor het Praktijkdiploma Boekhouden. Zoeterwoude C.D. Varkevisser (intern transport voor het diploma E. V.O. - Heftruck rijder. C. de Ruyter (energie en storings dienst) heeft behaald de Verklaring voor de Cursus Elementaire Schei kunde. A.J.M. v.d. Knaap (planning en werkvoorbereiding) is geslaagd voor het doctoraal examen in de werktuig bouwkunde. 26 OVERPLAATSINGEN A/MAIJ Naar A/Hel: G. Dijst, J.P. Simek, M. de Boer, mw C.J. Joosse-v.d. Starre, J. Stolte, A. Schun, R.D. de Boer, H.M.Nieuwenhuis, M.Sarukan. H. v.d. Waart, P. Rieder, C. Stuiven- berg, W. Both, P. A. Olivier, C. Vlietstra, A. Tabak. Naar Z/Wou: J.P. Stroeve, P. Visser. J.W.Massee, M.A.G. van Pietersom, J. Spel, A.J.J. Hoogeveen, H. Walburg, K.C. v.d. Broek, A.J.M. Meijer, M. Nijziel, B.F. v.d. Woude, W.H.C. v.d. Water, A.J. Weernink, B.J. Wijnberg, F.H.F. Hupsel, B.J. van Nieuwkerk, E. Zijlstra, J.J. de Boer. ONZE DIENST VERLIETEN Bunnik C.M. Hogervorst verpakken Mw. L. de Groot (directie-secr.) Horecagebieden A.A.H.M. van Geffen (magazijn, Midden-Brabant) Mw. K.A. Boerman-Graeve administratie, Utrecht) C.W. van Alphen (physieke distributie, Bullewijk) J.M. Mulder (expeditie, Overijssel I Veluwe) Mw. M. Hardenberg (administratie, Overijssel/V'eluwe Zoetermeer M. Speelman (planning control Mw. Th. Bregman-Dammann personeeldienst Zoeterwoude L.T.M. Hiltermann (specialisten algemeen) D.J.T. Spits (physieke distributie) BUITENLAND Periode 27 februari t/m 28 maart 1982 Nigerian Breweries Ltd./Nigeria LAGOS Op 8 maart is de heer H. Kleijn Hesselink met zijn familie vertrok ken naar Lagos als Planned Engineering Specialist. IBADAN De heer J.D. Tolsma is op 8 maart vertrokken naar Ibadan als Instrumentation Instructor. Op 8 maart is de heer J. van der Wel met zijn gezin met verlof gekomen naar Nederland. Brasseries du Logone S.A./Tsjaad MOUNDOU De heer J.P.M. de Deijn is op 3 maart teruggekomen uit Moundou. Ook uit Moundou kwam dc familie N.J.N. Doodeman op 18 maart voor een verlofperiode. Bralima S.A.R.L./République du Zaïre BOMA Op 5 maart is de heer J. van Meel met zijn echtgenote in Nederland om het verlof door te brengen. BUKAVU Uit Bukavu is de heer Ch. Bussmann met verlof gekomen

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1982 | | pagina 26