J.vanBroekhoven/J.W. van Gent f1075,- P. van der Kuijp f1050,- A.J. van Erkelens f700,- Den Bosch J.P. van Nassau/W. A.J. van Antwerpen, intern transport .f300,- F.E. Roskam/P.C.M. van Bersen/H.A. v.d. Donk. legkelder Tf300, HJMLinschoten, bottelarij f 200. JMBP. Roskamelektrotechnische w erkplaats f 160. G.J. A. Burgers, bottelarij f 125, Bunnik R.W.J.B. Heens, verpakken f200,- J.C.B. Vroegop, kwaliteitsdienst f 140,- P. Snieder, verpakken f 100,- H. FF Da vel aar.verpakken f 75.- Leeuwarden J. Mijnheer, bottelarij f 60.- Zoeterwoude A.K.C. Keizer,storingsdienst f260,- L. Stello, brouwen f250,- WDorsmanbedrijfstechnologische dienst 1210.- P. Jvan Gelder, centale debiteurenadministratie f 190.- JCalkhoven, intern transport f 150.- W. Klok, brouwen f 150.- R. Slrcng/H. Weeda. energiedienst f 120.- M.A. van Hees/E.J. Trijzelaar/J. v.d. Ven/M. Mousavi/ H. van Leeuwen/P. Bisschop/H. v.d. Bijl/L. Mosterdijk/ E.H. v.d. Laan/W.C.M. Driessen/A. Lenting. storingsdienst f 1 10.- BDrosbrouwen f 100,- Ph. Verhoeven, bottelarij f 100,- Ph. Verhoeven .bottelarij f 100- M. v.d. Nieuwendijk, bottelarij f 75.- T. Blom/C. Groote/B. Goedhart, documentatie H.A.G. f 75.- F. Laan, storingsdienst f 60,- JCVerbeekstoringsdienst f 50,- R. Velberg, storingsdienst f 50.- S.J. Abbema/C. v.d. Starre, werkvoorbereiding f 50.- Een ieder kreeg een uit de bij de beloning behorende groep. Den Bosch R.B. Schoonewagen, bottelarij f 50.- M. van Dijk, bottelarij f 50.- E. Hakvoort, bewaking f 50,- Bunnik B.M. v.d. Weijden. verpakken f 50,- J.N.A. Groenendijk, verkoop binnendienst f 50.- HJPraktechnische dienst f 50,- Horecagebieden G.V.H. v.d. Schuit, magazijn Midden-Brabant f 25.- M.D. Eshuis, commercieel technische dienst Overijssel/Veluwe f 25.- Leeu warden S. Hempenius, bottelarij f 50.- A. Douma, bottelarij f 50,- Zoeterwoude F. Laan, storingsdienst f 50.- N. Duijn, brouwen f 50,- J.C. Koningswerkvoorbereiding f 50,- H. Flux. bottelarij f 50.- M.M.C. v.d. Meulengarage werkplaats f 50.- D. Almeida/A. v.d. Ree, intern transport f 50,- C. van Helden/R. Smits, brouwen f 50.- D. Barnhoorn/J. Kuijk/P. Struiksma/J. Zoons, brouwen f 50.- Zoeterwoude Het idee van de heren Van Broekhoven en Van Gent. werkzaam bij de fustencolonne, betreft het aanbren gen van een regelklep in de aanvoerleiding van de koudwaterleiding. Dit levert bij het reinigen van de fustencolonne zowel een besparing op bij het ver bruik van water als bij het stoomverbruik. Zoeterwoude De heer Van der Kuijp. werkzaam bij de mechani sche werkplaats, heeft voorgesteld de krattenafvoer- rollenbanen bij de in- en uitpakkers van colonne I en II te vervangen door RVS glijstrippen. Hiermee wordt een besparing op de onderhoudskos ten bereikt. Bovendien kunnen geen storingen meer optreden. Zoeterwoude De heer Van Erkelens. werkzaam in het dienstge bouw, heeft een idee ingediend dat betrekking heeft op de reiniging van de gisttanks. Door een mobiele sarco-filter te plaatsen in de aanvoerleiding van het reinigingsmiddel wordt veelvuldige verstopping van de sproeibollen voorkomen. Langdurig leegstaan van de tanks en vele uren reparatietijd om de sproei bollen schoon te maken behoren hiermee tot het ver leden. 23 ttt iiiiimillllll hS .••V •V J. J '--«".•«I t jT.V. LW: ss Hi

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1982 | | pagina 23