Gezamenlijk afscheid voor 53 Amstel medewerkers LAATSTE RECEPTIE OP DE MAURITSKADE werden voor een persoon lijk foto-album een aantal malen op de foto gezet in de kleine ontvangstruimte van de kantine. Daarna werden om 14.00 uur de gordijnen openge schoven, waardoor de kantine veranderde in een grote receptiezaal. Door de interne dienst en met hulp van de afdeling reclame service was deze feestelijk aangekleed. Mevrouw M.E. van Eekert, chef personeel- dienst Amsterdam, heette in de kantine mevrouw De Jonge en de andere medewerkers die 'op wachtgeld' gaan, alsmede de overige aanwezigen hartelijk welkom en gaf vervolgens het woord aan de heer Kruidenier. Het beëindigen van de produktie van de Amstel Brouwerij aan de Mauritskade per 31 maart 1982, heeft onder andere met zich meegebracht dat in totaal 56 personeels leden hebben besloten gebruik te maken van de speciale wachtgeld regeling. Gezien dit grote aantal was het natuurlijk onmogelijk om allen in de gelegenheid te stellen persoonlijk afscheid te nemen zoals dat te doen gebruikelijk is. Daarom werd op vrijdag 26 maart jl. een afscheids receptie georganiseerd voor alle 53 betrokkenen -drie hadden al eerder afscheid genomen- tegelijk. Middels een open uit nodiging werden vooral die mensen geïnviteerd die in het kader van de afbouw al eerder naar andere vesti gingen zijn overgeplaatst, maar verder was uiteraard elke andere belangstellende even welkom. Om 13.30 uur werden op 26 maart de hoofdpersonen ontvangen door de Amsterdamse bedrijfs leider, ir. A.J. Kruidenier, en een delegatie van de bedrijfsleiding. Degenen die afscheid namen kregen hierbij een corsage opgespeld en Deze sprak er zijn vreugde over uit dat zovelen waren gekomen om met hun afscheid nemende collega's gezellig een biertje te drinken. De heer Kruidenier memoreerde dat de Amstel Brouwerij altijd een uitstekende sfeer heeft gekend met grote collegia liteit, terwijl ook de bedrijfsresultaten goed waren. Hij dankte allen dan ook buitengewoon Zittend v.l.n.r.: H.P. Bandier, M.C. Kamsteeg. J. Haar- meyer, mw. K. de Jonge, B.A. Dammers. H.A.G. van Ba- kef. Staand v.l.n.r.: G.J.M. Balvert, R. Jager. B. Roffel. H.J.H. Zanders, P.H. v.d. Vliet, S. KosenA. Kruidenier. Zittend v.l.n.r.: P.van Loenen, B.L.JBakker. F. van Be- veren, M. Senten. A.J. Hulsman, A. Kruidenier. Staand v.l.n.r.: H.A.M. Berk, JKomin, K. Venema. 20

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1982 | | pagina 20