HBM: weer leven in de brouwerij- Debutant H.B.M. heeft de bal goed onder controle Van onze sportcorrespondent AMSTERDAM, vrijdag Ooit stond het kleine voetbalploegje van Heinekens Bier brouwers" voor de deur van de KNVB. Men had alleen nog maar de drempel te overschrijden aan het einde van het sei zoen 1947/'48. Een bepaalde vrees van het toenmalige voetbal- bestuur hield deze stap tegen. Simpelweg angst van HBM het in die grote bond toch niet te zullen redden, deed het bestuur besluiten om in de afdeling Amsterdam te blijven. „Het werd bijna de onder- voetballen had tot gevolg, dat gang van HBM door na kam- een aantal talentvolle spe- pioen te zijn geworden bij de Iers, die wel in de KNVB had- zaterdagamateurs in de eer- den willen spelen, naar ei ste klasse, niet te promove- ders vertrokken. Door deze ren," zegt de huidige 34-jari- leegloop zakte HBM in een HBM-voorzftter Stan Kok on trainer/speler Geert Barteilngs proosten (uiteraard met een bier- ge HBM-voorzitter Stan Kok. sneltreinvaart rechtstreeks tje) op de toekomst van HBM. Het in de afdeling blijven naar de derde klasse en heeft Promotor Stan Kok: „Omstreeks 1965 kwam er weer wat leven in de brouwerij door de de komst van voorzitter Jan Hollander. Hij werd een ech te promotor voor de club. Wist onder de employés van de brouwerij weer aandacht te vinden voor het voetballen bij HBM en trok uit het be drijf een aantal voetballers naar zich toe. Het werd keerpunt in de geschiedenis van HBM." In 1920 opgericht en begon nen in de AKVB (Amster- damsche Kantoor Voetbal Bond) heeft HBM spelers van naam in zijn gelederen gekend, zoals Folkers, die op dringend advies van direc teur Heineken vertrok naar Ajax, Leenvaart van Ajax en doelman Van der Tocht van Kon. HFC. Veel talent was er dikwijls aanwezig in het ver loop van die zestig jaren bij HBM, maar een hoogvlieger werd men niet. Stemming Via een vorig jaar behaald kampioenschap in de tweede klasse speelt het eerste elftal van onze voet balvereniging H.B.M. (Heineken Bierbrouwerij Maatschappij) uit Amsterdam dit seizoen als debutant in de eerste klasse zaterdag amateurvoetbal van de AVB/KNVB, afdeling Amsterdam. Aan deze promotie hebben wij toentertijd aandacht geschonken in ons blad. Wat toen nog niet te voor zien was, maar inmiddels wel is gebleken, zijn de goede resultaten die H.B.M. dit seizoen wist te bereiken. Bij het ter perse gaan van dit nummer waren al de 24 te spelen wed strijden reeds gespeeld. 12 hiervan werden gewonnen, 6 gelijk gespeeld en 6 verloren. Daarmee had H.B.M. - lange tijd lijstaanvoerder - op dat moment 30 punten en bekleedde het de 3e plaats op de ranglijst. Net geen kampioen dus, maar toch een zodanig resultaat dat de ploeg weer promoveert. Na één seizoen eerste klasse gespeeld te hebbenkomt H.B.M. volgend jaar uit in de hoofdklasse. Hun debuut in de eerste klasse was van dien aard, dat H.B.M. regelmatig de pers heeft weten te halen, zoals uit bovenstaand kranteknipsel uit De Telegraaf van 23 oktober 1981 blijkt. Welverdiend en ook eervol is derhalve de inmiddels aanvaarde uitnodiging voor deelname aan een Inter nationaal Bedrijfsvoetbal- toernooi, dat in Hengelo (Ov.) zal worden gehouden op 29 en 30 mei a.s. Voor Nederland nemen voorts deel elftallen van Bank Mees Hope, Fokker, Unilever, Giessen de Noord, Coop. Condens- fabriek Friesland, V.M.F. en Vredestein. Verder zullen bedrijfself- tallen uit Duitsland, België Frankrijk, Spanje, Italië, Oostenrijk, Zwitserland, Engeland, Schotland, Ierland, Denemarken, Zweden, Finland en Joegoslavië op de grasmat aantreden. Tevens nemen elftallen van in West- Duitsland gelegerde Canadese en Amerikaanse strijdkrachten en een geheel uit Marokkanen bestaand elftal uit Amsterdam deel. Voor diegenen die H.B.M. tijdens dit toernooi willen aanmoedigen, volgt hieronder het voorlopige programma. 29 MEI 9.30-17.30 uur Spelen van de poule wedstrijden op vijf sportparken in Hengelo (Ov.) H.B.M. speelt (onder de naam Heineken F.C.) in" 't Wilbert" aan de Ruysdaelstraat. 30 MEI vanaf 9.30 uur Spelen van de achtste, kwart- en halve finale wedstrijden in sportpark 't Wilbert. 16.00 uur Finale, waarna uitreiking van de Cup en de bekers.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1982 | | pagina 15