Nieuwe promotie activiteit: In juni 1982 zal er voor Heineken een nieuwe vorm van promotie worden geïntroduceerd. Deze haakt in op de belangstelling van consumenten om artikelen te kopen die van een Heineken identificatie zijn voorzien. Dit is onder meer gebleken uit de interesse voor de winkeltjes in de ontvangstruimten, de aanzienlijke verkoopaantallen van de nationale promoties en de vele aanvragen die ontvangen worden voor Heineken artikelen. DE HEINEKEN SHOP Tot nu toe krijgt de consument op aanvraag een folder met prijs lijst toegestuurd. Velen zullen echter niet weten dat deze folder (en dus de mogelijkheid Heineken artike len te kopen) bestaat. Door middel van de Heineken Shop gaat dit actief on dersteund worden. Via deze Shop kan men biergebonden artikelen, zoals glazen en dienbladen, bestellen. Ook andere gewilde zaken als koeltassen en poloshirts maken deel uit van dit pakket. Middels adver tenties in tijdschriften zal de consu ment worden gewezen op het bestaan van de Heineken Shop. De Heineken Shop activiteit loopt voor de consu ment van 1 juni tot het eind van het jaar. Personeelsaanbieding Voor Heineken medewerkers geldt een speciale aanbieding. Zij kunnen tot 7 juni a.s. uit dit pakket een aantal artikelen bestellen, dat niet is opgeno men in het normale reclame-artikelen assortiment t.b.v. het personeel. Via de personeelsuitgiftemagazijnen zul len de artikelen worden uitgeleverd. Hiermee bespaart u dus de verzend kosten. Bij die uitgiftemagazijnen is ook de brochure te verkrijgen waarin alle artikelen staan afgebeeld. Spelregels Voor het bestellen gelden de volgende spelregels: De deelname is beperkt. D.w.z. dat alleen de onderstaande origine le bon in behandeling wordt geno men. Van ieder artikel kan maximaal één exemplaar per persoon worden besteld. Het is zaak snel te bestellen want er zijn beperkte hoeveelheden voor het personeel gereserveerd. De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst afgehandeld. Uiterste datum van inzending is 7 juni. De artikelen kunnen dan vanaf 21 juni bij de personeelsuit giftemagazijnen worden afge haald. U dient hier dan op een nor male verstrekkingsbon nogmaals uw persoonlijke gegevens alsmede het totaalbedrag van de bestelling in te vullen. Bestelde artikelen kunnen uitslui tend afgehaald worden en niet wor den opgestuurd. Verrekening vindt plaats via de sa larisadministratie. U wordt verzocht de goederen bij ontvangst te controleren op breuk, maat en kleur. Indien u nog vragen hebt, kunt u zich wenden tot het bureau Klantenservice van Heineken in Zoeterwoude, tele foon (071-89)28 17 of(071-8143 61 Deze bon vóór 7 juni a.s. opsturen aan Afd. Verkoopbevordering Thuisverbruik Bier Kamer 1.442, Z/Wou of per externe post aan: Heineken Nederland B. V. Afd. Verkoopbevordering Thuisverbruik Bier Kamer 1.442 Postbus 530 2380 BD Zoeterwoude Op storende wijze heeft het zetduiveltj parten gespeeld. Voor alle duidelijkha af van de contractondertekening ten b Het juiste foto-onderschrift luidt: Zittej Holm (managing director Saljbolage Raad van Bestuur Zweedse Coöp.) fi' v.l.n.r. de heren A.P.H. van Heeringi Brewery), K. Brandt en G.J. Vuyk.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1982 | | pagina 14