REDEN VOOR FEEST TN JORDANIË Al eerder hebben wij geschreven dat sinds december vorig jaar ook in Zuid- Korea Heineken bier wordt gebrouwen in licentie door Oriental Brewery Ltd. Om op de hoogte te worden gesteld van de Heineken organisatie en inzicht te krijgen in de activiteiten van ons con cern hebben diverse functionarissen van Oriental Brewery Ltd. enige tijd in Nederland doorgebracht. De eerste groep werd gevormd door leden van de verkoopdirectie en staf van Oriental Brewery Ltd. Zij hebben tevens diverse Europese Heineken ves tigingen bezocht. Op de staande foto ziet u hen staan voor de brouwerij in Pedavena (Italië). V.l.n.r. de heren K B. Sung. S.K. Bai, D.J. Kim, B.T. Yoo en J. Y. Lee. De tweede groep, die onlangs in Nederland was. bestond uit technische functionarissen. Zij hebben onder meer een bezoek gebracht aan de vestigingen in Zoeterwoude, Amster dam, Zoetermeer, Bunnik, Den Bosch en Mouterij Albert in Wijnegem (Bel gië). Tevens kreeg het gezelschap een excursie naar een aantal leveranciers van onze verpakkingsmaterialen. Op de foto ziet u hen in het laboratorium te Zoeterwoude. Geheel links de heer A. Ferdinandus, vijfde van links ir. A.K.E. ten Bruggen Cate en tweede van rechts ir. P.E. Röhrig. Jordan Brewery Company Ltd. in Amman (Jordanië) is een brouwerij waar uitsluitend Amstel bier wordt ge brouwen. Dit wordt verkocht in fles sen en fusten en sinds 1980 ook in blik. Toen de brouwerij in 1955 ge bouwd was, had men een aanvangsca- paciteit van 9.000 hectoliter. Enige maanden geleden is echter voor het eerst de huidige jaarproduktie van 50.000 hectoliter overschreden. Met een feest voor het gehele personeel j werd dit heuglijke feit gevierd. Op de foto ziet u van links naar rechts dc heren K. Lahleh (hoofd van de ad ministratie), R. Abujaber (general manager) en H. van Schaik (produc tion co-ordinator) voor het spandoek staan dat melding maakt van deze mijl paal.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1982 | | pagina 13