SPECTACULAIRE AUTOWEDSTRIJDEN IN GABON Rectificatie Hoewel Heineken geen individuele sportbeoefenaars sponsort, wordt re gelmatig wel sponsoring verleend aan evenementen. Deze kunnen zeer ver schillend van aard zijn, variërend van sprintwedstrijden op de schaats tot handboogschieten op bokbierviltjes. De Proostrubriek in ons blad geeft daarvan altijd vele voorbeelden. Ook in het buitenland krijgen dergelijke evenementen vaak volop aandacht. Zo zijn bijvoorbeeld onlangs in het Afrikaanse land Gabon autowedstrij den georganiseerd. Auto's met een zeer krachtige motor kwamen aan de start om het publiek te tonen wat ze konden, hetgeen neerkwam op een soort uithoudingstest op een moeilijk berijdbaar terrein. Aan het evenement werd veel aandacht besteed door tele visie, radio en kranten. De 2500 toe schouwers die op de, van Heineken reclame voorziene, aankondigings posters waren afgekomen, kregen zeker een spectaculaire show te zien. Zware regenval op de dag vooraf gaand aan de wedstrijden had namelijk het parcours veranderd in een modder poel. Hoewel de zon op de dag zelf flink scheen, was dit toch niet genoeg om de modderige bodem voldoende stevig te laten worden. Het resultaat hiervan was dan ook dat de coureurs (onder wie zich drie vrouwelijk deel nemers bevonden) meer dan eens ge dwongen werden te stoppen voor een reparatie. Op storende wijze heeft het zetduiveltje ons in het vorige nummer (pagina 12) parten gespeeld. Voor alle duidelijkheid beelden wij daarom nogmaals de foto af van de contractondertekening ten behoeve van het Amstel Zweden project. Het juiste foto-onderschrift luidt: Zittend v.l.n.r. de heren A.A. Vellekoop, H. Holm (managing director Saljbolaget). K. Lindfors (gepensioneerd lid van Raad van Bestuur Zweedse Coöp.) A.H. Heineken en G. van Schaik. Staand v.l.n.r. de heren A.P.H. van Heeringen,G. Burman (managing director Warby Brewery), K. Brandt en G.J. Vuyk.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1982 | | pagina 12