JOY IS TERUG Nu ook B3 in blik ,',t is extra fris omdat oranje is" Onder de slagzin 't is extra fris omdat 't oranje is" zult u regelmatig in advertenties in tijdschriften en in de grote landelijke ochtendbladen een nieuw Vrumona produkt tegenkomen met een oude naam: Joy. Maak kennis met Joy Het is alweer geruime tijd gele den dat de laatste flessen Joy si nas bij Vrumona van de band rolden. Dit merk, dat eens groot was toen het nog verpakt werd in het voor vele ouderen bekende buikige flesje, is feitelijk tenonder gegaan aan de op komst van de literfles en de prijzenslag die er al jaren met sinas wordt gevoerd. Toen Vrumona eenmaal een nieuwe si- naasappelsmaak had ontwikkeld, lag de keuze voor een merknaam al spoe dig voor de hand. Joy is namelijk een perfecte merknaam. Het is tevens het Engelse woord voor 'vreugde' en 'ple zier'. Geen sinas Joy is géén sinas. Want in sinas moet wettelijk 10% sinaasappelsap zitten en dat is bij Joy niet het geval. Op het eti ket staat de juiste wettelijke om schrijving: 'limonade met sinaasappe lextracten'. Hiermee wordt natuurlijke sinaasappelextracten bedoeld. Joy smaakt ook heel anders dan welke si nas dan ook. Want op een nieuwe sinas zit noch de handel, noch de consument te wachten. Hoewel echter sinas duide lijk aan populariteit inboet, blijft toch de sinaasappelsmaak veruit favoriet. Zoals sinaasappelsap, limonadesiroop met sinaasappelsmaak. Orange (sinas op basis van bronwater), bitter orange en nog tal van andere varianten. Tellen we de consumptie van al deze dranken bij elkaar op, dan komen wij op zo'n 450 miljoen liter. Ofwel een derde van de totale consumptie van alcoholvrije dranken (exclusief koffie, thee en melkprodukten). Vrumona meent dan ook dat in een dergelijke grote markt nog zeker ruimte moet zijn voor een nieuwe variant. Niet het enige nieuwe produkt De situatie in de frisdrankenmarkt is verre van rooskleurig. De invoering van de verhoogde accijnzen zal onge twijfeld een verdere verlaging van de consumptie tot gevolg hebben. Daar om is het programma betreffende de uitbreiding van het Vrumona assorti ment met nieuwe produkten en ver pakkingen drastisch versneld. Ook u kunt kennis maken met Joy, het nieuwe Vrumona produkt met de vertrouwde naam. Gedurende de maand april kan als extra krat, naast de gewone bestelling, 1 krat Joy worden afgenomen in de per- soneelsuitgiftemagazijnen op vertoon van uw bierkaart. De aanbiedingsprijs is f 7,50 per krat van 12 literflessen (exclusief statiegeld). In tegenstelling tot de fris drankenconsumptie neemt het gebruik van vruchtesappen nog steeds toe. In een redelijk hoog tempo zelfs. Zcy'n markt lokt vele nieuwe aanbieders, met als gevolg dat er een toene mende prijsconcurrentie ontstaat, zeker op winkelni veau. In de horecasector ligt dat even anders, al is natuur lijk ook de horeca-onderne- mer prijsbewust. Toch biedt hij zijn gasten bij voorkeur bekende en vertrouwde merken aan, omdat die het aanzien van zijn zaak verho gen. In rond 40% van de ho recabedrijven in Nederland wordt B3 geserveerd. In een groeimarkt als die voor vruchtesappen liggen echter nog meer kansen. Met nieu we verpakkingen bijvoor beeld. Niets ligt dan meer voor de hand een verpak king te kiezen, die zich in een toenemende populari teit bij de consument mag verheugen: blik. De intro ductie van B3 Jus d'Orange en B3 Appelsap in blik is dan ook op zich niet zo verras send. Het is de keuze van het blikformaat dat in dit geval als iets bijzonders mag wor den gezien. We kennen allemaal het ver trouwde 33 cl blik. Die hoe veelheid wordt nogal eens te groot ervaren voor één con sumptie. Zeker bij vruchte sappen, die gewoonlijk nogal 'vullen', is dat het ge val. Daarom heeft Vrumona bewust gekozen voor een handig 25 cl blikje, dat -door zijn hoge, slanke vorm- pret tig in de hand ligt. De eerste partijen blikjes B3 Jus d'O range en B3 Appelsap zijn in februari van de band gerold. Speciale hangkaarten zullen de consument in de winkel op het nieuwe model ver pakking wijzen, evenals stic kers op automaten. V':rt

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1982 | | pagina 9