AMSTEL GOLD RACE HEEFT INTERNATIONALE ERKENNING Zaterdag 24 april 1982 voor 17e maal te rijden Als op zaterdag 24 april om elf uur op het Schouw burgplein in Heerlen het startschot klinkt, maakt een kleurig peleton beroepsrenners zich op voor een zware wedstrijd van ruim tweehonderd kilometer door het Zuidlimburgse heuvelland. Zij rijden in de zeventiende editie van de Amstel Gold Race, Nederlands enige klassieke wegwedstrijd. Omstel GoM Race ARRIVEE van oudsher een sterk merk in Lim burg en men zocht naar mogelijkheden om die positie te onderbouwen. De huidige goede positie van Amstel Bier in onze zuidelijkste provincie mag dan ook voor een deel op het conto van het grote evenement, dat de Amstel Gold Race is, geschreven worden. Honder duizenden toeschouwers omzomen het parcours en de komst van het hele "cir cus" naar Zuid-Limburg geeft een rechtstreekse impuls aan de plaatselij ke horeca. Route Bij het ter perse gaan van dit nummer was het niet mogelijk eventuele laatste wijzigingen in het parcours op te ne- Voor de organisatoren betekent dat startschot de afsluiting van de eerste fase: de voorbereidin gen zijn getroffen, de karavaan gaat op weg. Maanden tevoren zijn de Recla me Service Dienst en Public Relations aan het werk om alle organisatorische zaken voor elkaar te krijgen. Vergun ningen aanvragen bij alle betrokken gemeenten, overleg met autoriteiten in start- en finishplaats, het regelen van accommodatie voor renners en bege leiders, het inschrijven van de ploegen, overleg met radio en televisie en de zorg voor een grote groep interna tionale wielerjournalisten: het is een groep uit de veelheid van zaken die bij het organiseren van een grote wieler wedstrijd komt kijken. Amstel en wielersport De Heineken organisatie heeft door de jaren heen een grote ervaring in de wielersport opgebouwd: sinds 1966 wordt de Amstel Gold Race door de brouwerij georganiseerd en Amstel staat al twintig jaar als consequente sponsor in de amateurwielersport be kend, niet alleen met een eigen ploeg maar ook als sponsor van tal van wie lerwedstrijden in stad en land. En natuurlijk heeft de organisatie van de wereldkampioenschappen wielrennen in 1979 veel bijgedragen aan de be kendheid met de wielersport. Toen destijds het initiatief voor de Amstel Gold Race genomen werd, was het voor de toenmalige Amstel Brouwerij vooral het horecabelang in Zuid Lim burg dat de aanleiding gaf. Amstel was men. In principe is de route die de ren ners af moeten leggen gelijk aan vorig jaar. Dat betekent dat er tussen de start in Heerlen en de finish in Meers- sen 237 kilometer onder de wielen zul len doorgaan. Op het kaartje is de rou te, met de belangrijkste doorkomst plaatsen, afgebeeld. De lastigste pun ten in de wedstrijd zijn de Gulpener- berg -die evenals de "koning van Span je" twee keer genomen moet worden-, de Keutenberg en de Cauberg. Publiciteit De Amstel Gold Race heeft over het algemeen veel aandacht van radio en televisie gekregen. Ook de interna tionale (wieler)pers is bij de wedstrijd present. Dat leidt er toe dat behalve een lint van wielrenners er ook een lange karavaan volgers door het Lim burgse landschap trekt. Vandaar dat de begeleiding van Rijks-en Gemeen tepolitie onontbeerlijk is. Zoals de za ken er nu voor staan zal de NOS het laatste gedeelte van de wedstrijd recht streeks op televisie uitzenden. Thuis achter de buis of wellicht in levende lij ve langs het parcours, wij wensen u veel plezier met de 17e Amstel Gold Race! Evenement: Amstel Gold Race Datum: 24 april 1982 Start: Schouwburg plein, Heerlen, 11.00 uur Finish: 17.00 uur, Julianalaan, Meerssen Op de erelijst van de Amstel Gold Race komen de grote namen uit de recente wielerhistorie voor. Sinds de eerste Amstel Gold Race in 1966, is de enige Nederlandse klassieker voor beroepsrenners langzamer hand uitgegroeid tot een belangrijke wedstrijd op de internationale wielerkalender. De deelnemende ploegen kunnen punten behalen voor de wereldbeker voor merk en- teams en voor de individuele renners geldt dat een klassering bij de eerste vijf in de Amstel Gold Race punten oplevert in het klassement Super Prestige Pernod, ook wel het offi cieuze wereldkampioenschap genoemd. Onder andere om die reden kende de Amstel Gold Race over het algemeen een sterk deelne mersveld, dat tot uitdrukking komt in de namen van de winnaars. De opvallend goede resultaten van Jan Raas ontlokte een Frans sportblad twee jaar geleden de woordspeling: Amstel Gold Raas". 1966 Jean Stablinsky 1967 Arie den Hartog 1968 Harrie Stevens 1969 Guido Rey broek 1970 Georges Pintens 1971 Frans Verbeeck 1972 Walter Planckaert 1973 Eddy Merckx 1974 Gerrie Knetemann 1975 Eddy Merckx 1976 Freddy Maertens 1977 Jan Raas 1978 Jan Raas 1979 Jan Raas 1980 Jan Raas 1981 Bernard Hinault 5

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1982 | | pagina 5