De wünproduktiegebieden langs de Middellandse Zee Deel 2 De Languedoc-Roussillon wordt gevormd door de departementen Lozère, Gard, Hérault, Aude en de Pyrenées Orientales. Anders gezegd: het gebied langs de Mid dellandse Zee westelijk van de Rhone tot en met het oostelijke deel van de Pyreneeën dat in het noorden begrensd wordt door het Massifcentral bestaande uit het dun be volkte bergachtige gebied Auvergne-Limousin. Niet minder dan 12% van de totale wereldwijnproduktie komt hier vandaan, zoals reeds gezegd 40% van de totale op brengst in Frankrijk. Best de moeite waard om eens even bij stil te staan. Het zal u, lezer, wel wat moeite kosten om in de hoeveelheid, merendeels onbekende, namen enigzins thuis te raken. De na de revo lutie gedecreteerde departementen werden veelal genoemd naar rivieren. De afbakening doorkruist vroegere provincies en gewesten waarvan de na men, wat de wijnen betreft, gehand haafd bleven. Zo wordt bijvoorbeeld het departement Aude onderverdeeld in de ons meer vertrouwd in het gehoor liggende Corbières en Minervois. De laatste ligt gedeeltelijk in het departe ment Hérault. Lozère Lozère is het dunst bevolkte gebied van Frankrijk. De helft van de bevol king werkt in het agrarisch bedrijf, die in dit ruwe klimaat voornamelijk uit veeteelt bestaat. Wat wijn aangaat is Lozère voor ons verder niet van bete kenis. Gard Bij het beschrijven van het zuidelijk deel van de Rhóne heb ik al gezegd dat men in een warmdroog klimaat niet kan volstaan met de aanplant van één druivesoort. Hier in een gebied waar de temperatuur niet zelden boven de 30°C stijgt is aanpassing van geschikte rassen die in combinatie kwaliteitswijn kunnen leveren, een dringende eis. Op deze arme grond die in de zomermaan den nauwelijks door regen wordt be vochtigd moeten de wortels diep in de aarde dringen om de nodige voedings stoffen aan te trekken. Zelfs in seizoe nen wanneer andere wijngebieden door overmatige regenval worden ge troffen, kan hier maandenlang geen druppel vallen. De voorgeschreven druiverassen-zijn: Carignan - om zijn robuuste karakter; Grenache - als bij drage aan de esprit, het eigenlijke we zen van de wijn. Syrah en Mouvèdre voor het aroma, terwijl de fruitsmaak wordt geleverd door Cinsault. Al deze soorten elk met hun speciale eigen DOOR J. ZELLENRATH schappen leveren weinig volume, hun rendement wordt geleverd door hoge re prijzen die voor de daaruit geprodu ceerde wijnen gevraagd mogen wor den. De veredeling, respectievelijk het minimaal vereiste percentage van elk druivesoort is per appellatie, V.D.Q.S. of A.O.C. voorgeschreven. In deze hele streek langs de Middel landse Zee is de herbeplanting van ge rooide wijngaarden nu meer op het produceren van kwaliteit gericht, on der deskundige begeleiding. Vandaar dat het smaakverschil in wijnen onder ling, al hebben ze een zelfde benaming, erg groot is. De ene Minervois lijkt zelfs niet op de andere. Men zal bij zijn keuze terdege rekening moeten hou den met nadere gegevens zoals een merk- of kasteelnaam, wijnbouwer of negociant. Alleen al uit de Costières du Gard komt zes miljoen liter wijn waar onder zes met recht op V.D.Q.S. De wijnen uit het departement Gard zijn voor het overgrote deel "rood" maar er komt hier een voortreffelijke droge witte wijn vandaan onder de naam Clairette de Bellegarde. Clairette is zoals u inmiddels weet de naam van een druivesoort die hier in de Midi veel wordt aangeplant. Op gloei end hete bodem levert deze wijnstok een wijn waar je van houdt of niet. Jammer is dikwijls dat zoveel Neder landers al na het eerste slokje zeggen dat het voor hen niet hoeft. Inderdaad geeft dit soort witte wijnen uit de Clai rette wel de indruk, dat ze te lang be waard werden. Anderzijds hebben ze een "sève", een afdronk die we her kennen van grote wijnen. In de Franse omschrijving spreekt men dan van een "aröme spiritueux", het krachtige wijnaroma waarover geoefende wijn kenners in vervoering kunnen raken. Clairette de Bellegarde kennen we ook 20

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1982 | | pagina 20