Wf/,i 0%gj0*? j Eindelijk zege voor pril zaalvoetbalteam Nieuwe sjoelkampioen Bokma Leeuwarden De jaarlijkse contactavond en het nieuwjaarsbal van Reis- vereniging Vers van 't Vat vond op 9 januari plaats. Allereerst wenste de voorzitter, de heer C. Zwaan, een ieder een gelukkig 1982 toe. Na de hoop uitgesproken te hebben dat het een gezellige avond zou worden, zetten 'The Jolly makers' een foxtrot in, waarop met hartelust werd gedanst. Zoals gebruikelijk waren er weer een bingo, een tombola en diverse spelletjes georganiseerd, die er mede voor zorgden dat deze contactavond door allen als geslaagd werd be schouwd. Op vrijdag 29 januari werd voor de vijfde keer in successie gestreden om het sjoelkampioenschap van Bokma. Alhoewel de belangstelling niet overwel digend was werd het toch een genoeglijke en sportieve avond waarbij fel werd gestreden om de wisselbe ker. Tot aller verrassing ging voor het eerst Domini que Meier met de eer strijken. Zij wist in drie beurten van drie maal gooien totaal 308 punten te verzamelen. De tweede prijs was voor een oude rot in het vak, de heer Yke Meyer. Met minimaal verschil, 5 punten, moest hij de eer aan de nummer één laten. Ook de derde prijs ging naar iemand die al heel wat heeft afgesjoeld in zijn leven, namelijk de heer D. Brouwer met 295 punten. Na afloop van de prijsuitrei king werd er onder het genot van eigen produkten nog plezierig nagepraat, waarbij met het verstrijken van de tijd de verhalen over sjoelen steeds geweldiger werden. vy Sinds een jaar hebben medewerkers van ma gazijn en intern transport te Zoetermeer een zaalvoetbaltoernooi geformeerd. De diverse vriendschappelijke wedstrijden die gespeeld werden, werden voor het merendeel verloren. Tevens heeft M.I. T.zoals het team heet, aan drie toernooien meegedaan. Daarmee eindig den zij respectievelijk op de 7e, de 4e en op 6 februari jl. zelfs op de eerste plaats. Bij dit laat ste zaalvoetbaltoernooi trad M.l. T. in Naald wijk aan tegen vier transportbedrijven: de firma's De Jong, Damco, Bekenkamp en Van Dalen. Aangezien voor De Jong twee te ams uitkwamen, stonden er voor M. L T. vijf wedstrijden op het programma. Slechts één eindigde in een gelijkspel, de andere vier werden met 1-0,2-0, 2-0 en 2-1 gewonnen, zo dat aan het eind van dit spannende zaalvoet baltoernooi aanvoerder N. Versloot de beker in ontvangst mocht nemen. In het vervolg zal de naam M.I.T. gewijzigd worden in Wijn- groep Nederland, omdat ook medewerkers van andere afdelingen zich kunnen aanmel den voor het zaalvoetbal. Indien u belangstel ling hebt, kunt u contact opnemen met de heer N. Versloot van de afdeling magazijn en In tern transportin Zoetermeer. Er zullen dan al gemene wedstrijden niet uitsluitend tegen transportbedrijven) worden gespeeld. 19

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1982 | | pagina 19