Fotocollectie vormt blikvanger in Zoeterwoude Fietsliefhebbers opgelet! Van 15 februari tot eind maart was de grote hal van het kantoorgebouw in Zoeterwoude opgefleurd door stellingen met foto's, gemaakt door Fotoclub Heineken Rotterdam in de afgelopen twee jaar. Meest al wordt de collectie eens in de vijf jaar tentoongesteld, onder meer in het stadhuis van Rotterdam. Op een van de wekelijkse clubavonden van deze actieve fotoclub was echter het plan gerijpt tussentijds eens een collectie van werk te laten zien aan de medewerkers van hun eigen vestiging in Zoeter woude. Blijkens de vele leuke reacties die de foto clubleden hebben ontvan gen, is dit initiatief door velen op prijs gesteld. Twee toertochten staan op het programma van de Eerste Twellose toerclub (E.T.T.) vanB.V. Dran kenhandel De Vries-Lem- mo in Twello. Allereerst wordt op zaterdag 24 april a.s. een Veluwe- toertocht georganiseerd. Dit is een vrije tocht, dat wil zeggen dat uit verschil lende afstanden kan worden gekozen. De startplaats is bij de Wolvekoele, School straat 10 te Twello. De starttijden zijn als volgt: 150 km: tussen 07.00 en 09.00 uur 80 km: tussen 08.00 en 10.00 uur 40 km: tussen 08.30 en 10.30 uur De kosten voor deze afstan den zijn respectievelijk f 8,-, f7,- en f 6,- mèt herinnering. Zonder herin nering bedraagt de prijs f 2,50 voor de 150 kilometer en f 1,50 voor de 40 en 80 kilometer. De route is met pijlen afgezet en voert over de heuvels van de Veluwe. De tocht staat vermeld bij de N.R.T.U., zodat u uw toerboekje kunt laten afstempelen. Voor verdere inlichtingen kunt u contact opnemen met Elerman Ketting, V.d. Duyn van Maesdamstraat 5, 7391 VH Twello. Telefonisch is hij te bereiken op nummer 05712-33 24. Na succes van vorig jaar De tweede tocht die in het verschiet ligt, is de 2e Mid- Veluwetocht op zaterdag 3 juli a.s. Ten opzichte van vorig jaar is de route enigs zins gewijzigd. Brummen zal namelijk niet worden aangedaan. In de plaats hiervan gaat men naar 't Harde. Bij deze tocht die met voorrijders wordt verreden, ziet het bestuur van de E.T.T. graag een voorinschrijving in verband met de aanschaf van herin neringen. Met herinnering bedraagt het inschrijfgeld f 10,- en zonder herinnering f 5,-. Als u aan de Mid-Ve- luwetocht wilt deelnemen, dient u dit bedrag voor 15 juni a.s. over te maken op bankrekeningnummer 11.10.19.788 van de Rabo bank of op gironummer 86.97.96 ten name van E.T.T., onder vermelding Mid-Veluwetocht. Voor nadere informatie over deze toertocht kunt u eveneens contact opnemen met de secretaris van de E.T.T., de heer Ketting.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1982 | | pagina 18