Lange reis voor wasmachines Ö1 kan vara starkt utan att vara starköl. Goede verwachtingen De introductie van Amstel bier, op de Zweedse markt heeft vorige maand plaatsgevonden. Aangezien de Zweedse markt goed is voor zo'n 4 mil joen hectoliter bier per jaar en bekend is dat de consument daar zeer geïnte resseerd is in nieuwe- en buitenlandse bieren, zijn de verwachtingen voor de Warby Brewery. toekomst derhalve hoog ge spannen. De eerste resulta ten zijn zowel op winkel- als op consumentenniveau in ieder geval zeer positief ver lopen. In verband met uitbreiding van Athe nian Brewery S.A. in Thessaloniki (Griekenland), hebben de laatste tijd al vele bottelarijonderdelen hun weg gevonden naar deze Griekse brouwe rij. De meeste, zoals de pasteur en de vullers, zijn daarbij over de weg ge transporteerd. Door hun omvang en hun gewicht was deze wijze van ver voer echter niet mogelijk voor de drie flessenwasmachines die ook Thessa loniki als bestemming hadden. Deze machines (met een capaciteit van 45.000 flesjes per uur) zijn namelijk 6 meter breed, 7 meter lang, 4,70 meter hoog en hebben een gewicht van 35.000 kilo per stuk. Zij zijn door Crown Baele geproduceerd in de Bel gische plaats Asse, nabij Brussel. On der politiebegeleiding en onder het toeziend oog van de afdeling transport en declaraties van centrale inkoop zijn de wasmachines eerst in de nacht van 1 op 2 februari naar de Antwerpse haven vervoerd. Daar werden ze met een spe ciale mobiele walkraan aan boord ge zet van het schip dat hen naar Thessa loniki zou brengen. Deze reis heeft dertien dagen in beslag genomen. On der de hoede van medewerkers van Athenian Brewery S.A. zijn de was machines uiteindelijk in goede staat op de plaats van bestemming aangeko men. Een klein risico was hieraan wel verbonden omdat de wasmachines slechts in plastic verpakt zijn vervoerd. Een snelle levertijd was namelijk gebo den omdat de nieuwe bottelarij in juni al moet draaien. Voor het laten maken van een uitvoerige verpakking was dan ook geen tijd. Amstel Beer. Ienklassforsig. Advertentie uit Zweedse dag- en weekbladen. 13

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1982 | | pagina 13