TERUGBLIK OP BELANGRIJK 1 JAAR IN INDONESIË mmrn tHililnlnimm Het jaar 1981 is een belangrijk jaar geweest voor onze deelneming in Indonesië. In september werd de naam P.T. Perusahaan Bir Indonesia in verband met verbreding van haar activiteiten veranderd in P.T. Multi Bintang Indonesia. Tegelijkertijd werd een nieuw beeldmerk ontwik keld, dat goed aansluit bij de nieuwe naam (Multi Bintang betekent veel sterren). Op 21 november werd op feestelijke wijze het feit herdacht dat op die dag precies 50 jaar geleden de brouwerij in Surabaya officieel werd geopend. Op foto 1 ziet u de heer Yasin, de oudste nog in dienst zijnde medewer ker. Hij trad in 1946 in dienst en kreeg ter gelegenheid van dit 50-jarig bestaan een medaille uitgereikt door de president-directeur, mr. Tanri Abeng. De medaille heeft aan de voorkant een profiel van de brouwerij in Surabaya en aan de achterzijde het nieuwe logo. De heer B. Sarphati, groepsdirecteur, overhandigde tijdens de jubileumviering een antieke prent van Amsterdam. V.l.n.r. ziet u op foto 2 de heren H. Sudarso Martona- goro (voorzitter van de raad van commissarissen), Tanri Abeng en B. Sarphati. Vervolgens vond op 15 december als sluitstuk van een ge slaagde publieke emissie de introductie van aandelen P.T. Multi Bintang Indonesia op de beurs in Jakarta plaats. Hiermee werd onze deelne ming het achtste bedrijf dat officieel op deze nog prille beurs is genoteerd. Ter gelegenheid hiervan werd een receptie gehouden. V.l.n.r. op foto 3 de heer en mevrouw Tanri Abeng, de heer Sudarso Martonagoro, de heer J. van der Werf (lid Raad van Bestuur van Heineken N.V.) en mevrouw Sudarso. Tenslotte werd een nieuw hoofdkantoor in Jakarta betrokken. Door de sterke groei van de laatste jaren was het bestaande kantoor veel te klein geworden. Met dit kantoor beschikt het bedrijf over een moderne en efficiënte behuizing in het centrum van Jakarta. 1

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1982 | | pagina 8