Bedrijfsleider wint zilveren bierpul Amstel Brouwerij vervroegd dicht Laatste brouwsel op 25 januari j.l. Op woensdag 20 januari werd in het smaaktestlokaal van de brouwerij aan de Mauritskade bekend gemaakt wie in het jaar 1981 de beste prestaties had geleverd bij het bierproeven. Op vrij dag 22 januari gebeurde hetzelfde bij de brouwerij aan de Van der Helst- straat. Voor beide vestigingen bleek de winnaar een en dezelfde te zijn in de persoon van ir. A.J. Kruidenier, de be drijfsleider van de Amsterdamse vesti gingen. Hij had scores van respectieve lijk 86 en 91,1 per zo'n 50 proeven elk behaald. Goede tweeden waren de heer J.J. Taal resp. mevrouw J.H.M. de Jager en derden werden de heren J. Plat resp. A. Wijnands. De winnaar kreeg de gebruikelijke trofee, een zil veren bierpul met inscriptie. Deze werd overhandigd door de heer J.E. Dekker die de heer Kruidenier terecht feliciteerde met het behaalde resultaat. Op de foto v.l.n.r. de heren Dekker, Strijken, Kruidenier en Taal. worden gesloten- is het sombere toe komstbeeld dat men van de bierafzet in Nederland heeft. De eind vorig jaar aangekondigde accijnsverhoging zal, naar het zich laat aanzien, een aanzien lijke daling in de bierconsumptie tot gevolg hebben. Dat heeft er toe geleid dat de produktieplanning voor 1982 aangepast diende te worden. In dat verband was het wenselijk de produk- tiecapaciteit van de Amstel Brouwerij versneld af te bouwen. Onlangs heeft de directie van Heineken overeenstemming bereikt met de ondernemings raad en de vakorganisaties over de ver vroegde sluiting van de Amstel Brou werij aan de Mauritskade. Per 1 april zal de brouwerij worden gesloten. De feitelijke ontmanteling zal nog zo'n drie maanden daarna in beslag nemen. Oorzaak van deze vervroegde sluiting - in de oorspronkelijke plannen zou de brouwerij per 31 december van dit jaar 7

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1982 | | pagina 7