V>or de kinderen De driehoeken van Jantje Winnaars kerstpuzzels De vader van Jantje is een bekend architect, die veel met driehoeken werkt. Op een groot bord had hij enkele driehoeken gete kend. Maar toen hij even weg moest, was Jantje binnengekomen en maak te er nog een heleboel driehoeken bijDe vader van Jantje wist niet wat hij zag. Hij was meer dan een half uur bezig om alle driehoeken te tellen. Het waren er dan ook een heleboel. Kun jij ook ont dekken, hoeveel driehoe ken er op het bord staan? Uit de reacties is gebleken dat dit jaar het cryptogram, ge maakt door de heer A. Hulzebos, wel zeer moeilijk was. Hele families hebben zich dan ook over deze puzzel gebo gen om de cryptische omschrijvingen te doorgronden. In to taal zijn er 57 oplossingen ingestuurd. 24 daarvan waren goed. De meeste puzzelaars zijn gestruikeld over 28 hori zontaal 'battle-dress'. Dit moest 'vechtjas' zijn. Vechtpak is namelijk een woord dat niet in de dikke Van Dale voor komt. Zelfs als dit wel zo zou zijn, was vechtpak nog niet goed omdat de omschrijving dan niet cryptisch maar zuiver beschrijvend (als bij een kruiswoordpuzzel) zou zijn. Ande re moeilijkheden leverden 'gokkerstaal' pools) en 'steels- gewijs weet hij er munt uit te slaan' duitendief) op. Na loting zijn als winnaars te voorschijn gekomen: C.W.M. van den Bogaerdt uit Zoetermeer, J.J. Fransen uit Zoeterwoude en J.N.A. Groenendijk uit Bunnik. Het lettergreepraadsel heeft minder moeilijkheden met zich meegebracht. 42 van de 50 inzendingen waren goed. Bij dit onderdeel wees het lot als winnaars aan: T. Verschoor uit Rotterdam, W. van Wijk uit Den Bosch en C.G. van Meel uit Zoeterwoude. Alle winnaars van harte proficiat. Tevens maakt de heer Hulzebos hierbij van de ge legenheid gebruik u te danken voor de leuke reacties en dc vele nieuwjaarswensen die hij mocht ontvangen. 31

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1982 | | pagina 31