Twee beroepen A A A A A A A A A iiiiiiiiiiii 4 6 8 2 14 Oplossing De driehoeken van Jantje. HHHSHHHB Achter de cijfers 1 tot en met 38 dienen eerst woofden van drie en vier letters te worden ingevuld. Vervolgens dient achter of voor ieder woord een nieuwe letter te worden geplaatst, zodat woor den ontstaan van vier en vijf letters. De nieuwe letters, die in alfabetische vol gorde zijn gegeven, vormen, van bo ven naar beneden gelezen, de namen van twee beroepen. 1. dier met lange oren; 2. aanwijzend voornaamwoord; 3. Indische palm; 4. rivier in Schotland; 5. smart; 6. manne lijk schaap; 7. voorwerp; 8. ontken ning; 9. Duitse munt; 10. dik; 11. vette vloeistof; 12. nachthemd; 13. natuur; 14. afgemat; 15. vaartuig; 16. Engelse titel; 17. boodschapper; 18. nauw; 19. ongevulde; 20. deel van het gezicht; 21. wortel; 22. bosmeertje; 23. droog- vloer; 24. Europeaan; 25. plaats in Bel gië; 26. veerkracht; 27. gele kleurstof; 28. gravure; 29. gelijk; 30. gewoon la ger onderwijs; 31. openbaar vervoer middel; 32. veilige haven; 32. plaats in Zuid-Jemen; 34. pennetje; 35. zoon van Adam; 36. snelle loop; 37. weg met bomen; 38. vaartuig. De nu nog in te vullen letters zijn: a-a-a-d-d-d-e-e-e-e-f-h-i-i- m-m-n-n-n-n-o-o-o-o-p-r-r-r -r-r-r-s-s-t-t-t-t-u. De omschrijvingen van de nieuwe woorden zijn in willekeurige volgorde: planeet; vertegenwoordiger; vrouwe lijke aap; strijdperk; vloer; beest; wil de hond; modder; Europeaan; deel van een trap; krijgsmacht; getroffen; ijshut; stijf doorouderdom; beest; aan spreektitel van een vorst; een weinig; gissen; met olie insmeren; op elkaar; staat; niet laag; gewicht; verkoop plaats; lansier; bakplaats; blijde vie ring; alleenrecht; omlaag; loven; zware hamer; plaats in Engeland; spoed; wa pen; op bout passende ring; nauwe; groot ongeluk; naast. 1 3 5 7 9 ,0 11 13 15 17 19 Omdat ons uit het lezersonderzoek is gebleken dat de tot nu toe geplaatste puzzels door een groep lezers als te gemakkelijk wordt ervaren, zult u met ingang van dit nummer regelmatig een iets pittiger opgave kunnen verwachten. Zoals gebruikelijk wordt de oplossing in de vol gende Vers van 't Vat gepubliceerd. 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 •U95J90q9Up 9£ 30

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1982 | | pagina 30