Personeelsblad van Heineken Vertrek mr. L.M. Pahud de Mortanges 3 10 12 14 15 16 17 18 19 21 22 25 26 28 30 33e jaargang nr. 2 Maart 1982 Verschijnt 10 x per jaar Redactie-adres: Postbus 530, 2380 BD Zoeterwoude Tel.: 071-81 48 70/ 81 42 88 Redactie: E.C. Bouwmeester (hoofdredacteur) Yvonne van Stek-Sanders Redactiecommissie Mr. J. Th. Kappelle H.F.M. Coebergh R.G.H. Elfrink G. Kuhlman Ir. J.B.R. Schwietert J. Siep H.A.H. Verlinden Correspondenten: Amsterdam (Stadhouderskade): J.A. Schiphorst Amsterdam (Mauritskade): R.G. Louwinger Arnhem: L.J. van Rhijn Bunnik: J.N.A. Groenendijk Hattem: vacature 's-Hertogenbosch: C. Timmers Leeuwarden: B.W. Siemens Rotterdam Crooswijksesingel): A.H. Pols Zoetermeer: F.G.A.M. Roolaart Zoeterwoude: H. Klein Zwolle: M.D. Eshuis Overname van de gehele of gedeeltelijke inhoud van dit blad is slechts toegestaan na verkregen toestemming van de concern- stafdienst Public Relations, tel. 020-7022 57. Kopij en foto's voor Vers van 't Vat 4182 dienen uiterlijk 18 maart a.s. en voor 5/82 28 april a.s. bij de redactie aanwezig te zijn. Per 1 maart 1982 heeft mr. L.M. Pahud de Mortanges om gezondheidsredenen zijn werkzaamheden bij Heineken neergelegd. Daarmee is ook een einde gekomen aan een periode van bijna 20 jaar, waarin de heer Pahud lid was van de redactiecommissie van Vers van 't Vat. De redactie en redactiecommissie willen de heer Pahud van harte danken voor de wijze waarop hijals hoofd van het concern secreta riaat, de totstandkoming van Vers van 't Vat gedurende al die jaren heeft begeleid. Tevens wensen wij hem nog vele goede jaren toe. Redactie en Redactiecommissie. Bij de voorpagina: De personeelsvereniging van Zoetermeer startte in decem ber een wijncursus voor het personeel. Voor deze cursus bleek zoveel animo te zijn, dat de deelnemers in twee groe pen verdeeld dienden te worden. Op pagina 18 leest u meer over dit aardige initiatief. Bij de achterpagina: Overzichtsfoto van de Amstel Brouwerij in Amsterdam. Toen nog Beiersch Bierbrouwerij "de Amstel" geheten. De foto is eind 1926 gemaakt, vlak voor met de nieuwbouw (in 1927) werd begonnen. Inhoud en colofon Ir. E.H. van Leeuwen over de energiesituatie Het gehoor en de lawaai doofheid Sluiting Mauritskade; Bierproeven in Amsterdam 1981 belangrijk voor In donesië; Heineken in Korea; Ierse commercial won prijs Bedrijfsnieuws Jumbo's in Singapore; Berggorilla-project in Rwanda Nieuwe prijzen reclame-art kelen voor personeel; Tip voor filatelisten Eén uit 6-duizend: B. Clemente uit Zoeterwou! de Aanbieding voor personeel bestel een koperen dienbla Roman te Oudenaarde, ee Belgische brouwer en zijn bier Personeelsvereniging organ seerde wijncursus in Zoetermeer Nieuws over de Heineken sportdag in 1982 Uitslag van kleurplatenwed strijd voor de kinderen Ideeënbus met hoge beloningen in Bunnik en Zoeterwoude Jubileum en afscheid Kroniek Proost Vatvaria met namen van de kerstpuzzel-winnaars

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1982 | | pagina 2