Feest in Heerenveen Sportieve prestaties in Egmond aan Zee Als altijd wordt er vooraf door de media veel aandacht besteed aan de kansen die de dames, heren en sprin ters hebben, als de Nederlandse kampioen schappen voor de deur staan. Voor de schaat sers betekent dit dan ook dat ze zich op dit kampioenschap moeten waarmaken. Voorzover zelf niet op de ijzers, zat schaatsminnend Neder land, in de ban van een eventuele elfsteden tocht, die dagen aan de buis gekluisterd. De dag voorafgaand aan de Nederlandsche kampi oenschappen op 9 en 10 januari werd in de hal van het Thialf Stadion te Heerenveen een feestavond gehouden ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Koninklijke Nederland se Schaatsenrijders Bond. De ijshal was hiervoor door ons concern feestelijk versierd met gordijnen, speciale ijskristallen en een jubileumvignet op het podium. Ook waren er buffetten, parasols en tappunten geplaatst. Door de televisie zijn hiervan opnamen gemaakt, die voor aanvang van de WK in Assen op 20 februari j.l. zijn uitgezonden. Op de foto's ziet u de versierde ijshal en de rit tussen de kanshebsters voor het Nederlands Kampioen schap: Ria Visser (links) en Alie Boorsma. Gedurende de wintermaanden wordt in vele plaatsen van ons land een trimloop of marathon georgani seerd. Dat hier grote belangstelling voor bestaat, werd ook op 10 januari duidelijk in Egmond aan Zee. Zo'n zesduizend deelnemers uit de regio Noord-Holland traden op deze koude, maar mooie, dag aan om een van de drie afstanden van de trimloop te volbrengen. De naar keuze te lopen 10, 15 of 20 kilometer voerde gedeeltelijk over het strand dat door de vorst keihard was geworden. Aan deze loop was geen wedstrijdelement verbonden. Het ging er slechts om de afstand geheel uit te lopen. Voor een ieder die hierin slaagde, was een herinneringsvaantje de beloning. Meer prestatiegericht waren, alvorens de duizenden trimlopers op pad gingen, de deelne mers aan de halve marathon van start gegaan. Voor hen kwam het erop aan als eerste het Heineken finishdoek te passeren. Bij de dames was het de Noorse Kristiansen en bij de heren de Belg Hagel- steens die hierin slaagde. Zowel voor de toeschou- die in Egmond aan Zee aanwezig waren, als >r de kijkers van Studio Sport leverden deze trimloop en marathon een kleurrijk plaatje op

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1982 | | pagina 28