aanmnaHfnifl ddumueuiuin L.J. van Cruijsen f 1.425,- F.H. Loeber f600,- L.J. van Cruijsen f525,- W. Houtkamp f325,- Den Bosch Van een (inmiddels afgebroken) colonne lag nog een groot aantal aandrukborstels t.b.v. de etiket teermachines in het magazijn. De heer Van Cruij sen, werkzaam bij de afdeling mechanische werk plaats, opperde het idee deze borstels aan te passen t.b.v. de etiketteermachines van colonne 10. Dit lukte uitstekend: de borstels zijn gemakkelijk aan te passen en blijken slijtvaster. Ook de reparatiekosten liggen aanmerkelijk lager. Zoeterwoude De heer Loeber, groepsleider van de energie- en sto ringsdienst, heeft een idee ingediend dat betrekking heeft op de condensaattank in bottelarij 2. Hij heeft voorgesteld de handafsluiter aan de onderzijde van de loogmeting te vervangen door een gestuurde klep. Dit levert een aanzienlijke besparing op wegstromend fa briekswater op. Den Bosch De etikettenramen van de colonnes 6,7 en 10 waren elk voorzien van twee naaldlagers en oliekeringen. Steeds vaker werden problemen ondervonden door vastlopende lagers (roestvorming), met als gevolg dat de afgifte van etiketten erg onregelmatig verliep. De heer Van Cruijsen heeft voorgesteld de naaldla gers te vervangen door zelfsmerende bronzen bus sen. Vervanging is eenvoudig en slechts incidenteel nodig, terwijl de kostprijs van de bussen lager is. Amsterdam De heer Houtkamp, werkzaam in de postkamer, heeft de beloning gekregen voor zijn idee om een ander soort enveloppe te gebruiken voor de half jaarlijkse verslagen. Amsterdam H. Onverwagt, energie en storingsdienst f 100,-- Mw. J. Gyebi-Koenders, plaatselijke admini stratie f 75,-- Den Bosch M. v.d. Beek, bottelarij f 225,-- R.A.B. Sweeb, bottelarij f 150,- L. de Wit, interne dienstf 150,— A.H. v.d. Geld, bottelarijf 150,- M.P. v.d. Aker, storingsdienst f 125,— M.W. Peeters, algemeen brouwen f 100,— Ch. v.d. Splinter, gistkelder f 100,- H.J. Parijs, bottelarij f 100,- L.M.C. van Drunen, produktie f 100,-- H.J. Parijs, bottelarij f 100,— H. Venrooy, bottelarij f 100,— W. Wagenaar, bottelarijf 100,— G.A.P. v.d. Wijst, bottelarij f 100,- J.P. v.d. Ven, technische dienst algemeen f 100,-- N.J.W. Opstraat/A. van Gelder, bottelarij f 100,- H. Knops/M.J.F. Martens, bottelarij f 100,- G.F. Weber, centraal magazijn f 80,-- W.A. de Vaan, ziederijf 75,— L.J. Cruijsen, mechanische werkplaats f 75,— Th. H. Vialle, mechanische werkplaats f 75,— C.G.M. Adams, bottelarij f 75,- H.J.A. Fleuren, intern transport f 75,— A.J. Krop, bottelarij f 75,— H.J. Parijs, bottelarij f 75,— S. Moreton Gomez, bottelarij f 75,— H.J. Knops/M.J.F. Martens, bottelarij f 75,— A.H. A.M. Dousi, bottelarijf 60,— F.C. van Drunen, bottelarij f 60,— J.W. van Elten, bottelarij f 50,— H.A. v.d. Broek, bottelarij f 50,— A.J.M. Blom, centraal magazijn f 50,- T.J. van Tilburg, mechanische werkplaats f 50,— A.J. Krop, bottelarij f 50,- Amsterdam Mw. A.E.J. Zittersteyn, public relations concern f 25,— Mw. B.H.M. Jonk, coördinatie werkmaat schappijen f 25,— Den Bosch H.J.M. Linschoten, bottelarijf 50,— J. van Boxtel, bottelarijf 50,— G.A.P. v.d. Wijst, bottelarij f 50,— L.H. Meulesteenbottelarij f 50,— M. van Tartwijk, inkoop f 50,— A. van Run/W.A. van Gooi, legkelderf 50,— C. van Selm, bottelarij f 25,— G.C.H. Verhaar, poort f 25,— A.L.M.J. v.d. Heuvel, ziederij f 25,— L. Chr. Schoenmakers, legkelderf 25,— E.H.A.M. van Geffen, legkelder f 25,— H.P. Hoek, legkelder f 25,— M.W. van Mimpen, legkelder f 25,— K. A.L. van Heijnsbergen, intern transport f 25, G.J.M. Slijpen, storingsdienst f 25,— J.J.M. v.d. Besselaar, storingsdienst f 25,— J.H.J. van Geelkerken, meet en regeltech niek f 25,— J.J. Mulders, brouwen f 25,— R. de Jongh, kwaliteitsdienst f 25,— F.C.P. Stolzenbach, bottelarij f 25,— M. Martens f 25,— A.C. v.d. Heijden, bottelarijf 25,-- H.M.M. Sommers, bottelarij f 25,— J.W.C. Sampers, verpakken f 25,— A.G.J. van Hooft, storingsdienst f 25,— A. Batens, intern transport f 25,— L. Garcia Perez, bottelarij f 25,— H.A.M.J. v.d. Meydenberg, bottelarij f 25,— A. Boer/A. van Oyen, centraal magazijn f 25,— A. Boer/A. van Oyencentraal magazijn f 25,— 23

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1982 | | pagina 23