Frisse ideeën fors beloond Beloning voor B. Viele V.l.n.r. de heren H.M. VeenendaalKlok, D.A. Bainbridge, L.A.Ch. Rottier, R. ten Broeke en JPastunink Op donderdag 17 december 1981 kon de bedrijfsleider van Vrumona, ir. L.A.Ch. Rottier, wederom een aantal hoge ideeënbusbeloningen uitreiken. Ditmaal kwamen twee door Vrumona medewerkers ingediende ideeën voor een forse beloning in aanmerking. De heer D.A. Bainbridge (mechani sche werkplaats) ontving een bedrag van f 2.900,- voor zijn idee om bij het afvullen van pre-en postmix tanks met Pepsi Cola, Royal Club Tonic en Seven Up het produkt niet meer via de pas teur te laten lopen. Bij het leegmaken van het systeem d.m.v. koolzuur bleef er in de pasteur altijd een aanzienlijke hoeveelheid produkt achter, dat ver volgens werd weggespoeld. De uitvoe ring van dit idee levert een behoorlijke besparing op van zowel pre- als post- mixsiroop. De heer R. ten Broeke (mechanische werkplaats) ontving een bedrag van f 2.800,- voor zijn idee om gescheiden smeerleidingen te maken t.b.v. de asbussen 7 en 8 van de etiket teermachines. Doordat de afmetingen van deze leidingen verschillend zijn, krijgt de kleinste bus geen smering, waardoor water via de lege smeergroef in de machine loopt hetgeen slijtage veroorzaakt. Door uitvoering van dit idee wordt een aanzienlijke besparing gerealiseerd op vervanging van materi aal en loonkosten. Naast de financiële beloning kozen beide heren als extra geschenk de radio-cassette recorder. Op 8 januari kreeg de heer B. Viele, werkzaam bij de afdeling verpakken in Zoeterwoude, een beloning van f 1.650,- uitgereikt door ir. R.W. Welmers. Hij kreeg dit bedrag voor zijn idee om een wijziging aan te brengen aan de krattenkeerder op colonne II. Door de krattengeleiding te verlengen en deze vlak boven de krattenbaan te bevestigen, wordt stilstand van de baan door storingen en schade aan kratten voorkomen.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1982 | | pagina 22