AANMELDINGSFORMULIER FORMULARIO DE INSCRIPTION ISTIRAK FORMÜLERI BOLETIM DE INSCRIRICAO Naam: Vestiging: Man/V rouw*Persoonsnr. Afdeling:Tel. nr. zaak. Aankruisen één sport waaraan u wenst deel te nemen Begeleiding van de alternatieve sporten** □Badminton □Volleybal □Biljarten met als gemiddeldeJeu de boules □Bridge met als partner□Kruiwagenrace □Hengelen DZaklopen □Klaverjassen QTennis □Mini-marathon DBlikgooien □Schaken □Tafeltennis □Tennis voor HD/MD/DD met als partner □Touwtrekken met als gewichtkg □Voetbal MINI-MARATHON: Evenals vorig jaar zal er weer een parcours worden uitgezet. De lange afstandlopers, trim mers en liefhebbers kunnen hun kwaliteiten onderling me ten. Inschrijving op de dag zelf blijft mogelijk. SCHAKEN: Borden, stenen en klokken zullen weer klaar staan voor onze schaakliefhebbers. Hoewel de deelname vorig jaar nog beperkt was, werd dit onderdeel toch door de deelnemers als zeer positief beoordeeld. Daarom zal de ver gaderzaal kantoorhal wederom de denksport gelegenheid geven tot sportieve strijdtonelen. TAFELTENNIS: De tafeltennissers zullen dit jaar met de badmintonners naar de sporthal "De Eendenkooi" gaan om te strijden wie het celluloid het langst op de tafel weet te houden. TENNIS: Dit onderdeel krijgt dit jaar de ruimte om zoveel mogelijk tennissers de gelegenheid te bieden hun sport te beoefenen (36 paren). Het aantal banen op het Zoeter- woudse brouwerij complex is te weinig voor zo'n toernooi. Daarom zullen de beoefenaars van deze populaire sport gaan naar de tennishallen "Nieuwe Sloot" in Alphen a/d Rijn. Er worden alleen dubbels gespeeld. U kunt zich opge ven met een partner. TOUWTREKKEN: In ieder geval zal elke vestiging één team van 8 personen op de been brengen om Vrumona par tij te bieden en hen misschien eens over de witte streep te trekken. Natuurlijk mag men ook als team inschrijven. Gaarne dan de verzamelde inschrijfformulieren opzenden aan uw vestigingscoördinator. VOETBAL: Al mogen onze professionele broeders klagen over publieke belangstelling, op de sportdag valt dit onder deel niet weg te denken. Elke vestiging zal één team op de been brengen, dat een goed en spannend toernooi op het grasveld van de brouwerij zeker zal garanderen. De wielerclub 's Hertogenbosch neemt het initiatief een sterrit naar Zoeterwoude te organiseren. Hierover volgen later mededelingen. Voor een goede organisatie is het beslist noodzakelijk een uiterste inschrijfdatum van 2 april a.s. vast te stellen. Vult u het formulier dus meteen in. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot uw vestigingscoördinator. Graag tot 12 juni a.s. en veel sportplezier! De vestigingscoördinatoren, aan wie u uw inschrijfformulier voor 2 april a.s. dient te zenden zijn: Amsterdam Bunnik 's Hertogenbosch Horeca Noord Horeca Zuid G.W.N. Zoeterwoude/Rotterdam E.J. vanBrunschot J.P.J. van Rijnsoever P.J. deMunck K. Drager R. van Woerden S. Seinen J.v.d.Slik AAVet Bunnik H/Bosch A/Hel R/Cr Z/Meer ZAVou, kmr. 4.481 ~l Doorhalen wat niet van toepassing is "Als u invult dan geeft u daarmee aan een tweetal uren bereid te zijn als sport/spelleider op te treden. Als u Ê3 invult, dan bent u van 10.00 tot 12.00 èn van 14.00 tot 16.00 uur beschikbaar. 20

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1982 | | pagina 20