Ook Belgische biermarkt stagneert SPECIALITEITEN VAN ROMAN STAAN STERK In dit deel in de serie over de brouwerijen achter de door ons geïmpor teerde buitenlandse bieren, wordt de brouwerij Roman behandeld. Roman te Oudenaarde, gelegen in de Vlaamse Ardennen, produceert drie speciale bieren: Roman Oudenaards, Roman Special en Roman Dobbelen Bruinen. Pas recent zijn de zogenaamde "bruine bieren" in België weer in opkomst. Nadat direct na de Tweede Wereldoorlog het pilsener bier snel aan populariteit won, zijn sinds een jaar of vijf de bruine bieren van Roman het verloren gegane ter rein aan het goedmaken. Immers, voor 1940 produceerde het familiebedrijf Roman enkel bruine bieren. Directeur Louis Roman, die sinds 1972 de leiding over de brouwerij heeft: "Pilsener neemt nog steeds het grootste gedeelte van onze omzet in, 67%. Maar onze bruine bieren worden steeds belangrij ker". En dan te bedenken dat in de 60- er jaren de bruine bieren vrijwel ver dwenen waren! "Ons bedrijf heeft aan het begin van de zeventiger jaren een flinke expansie doorgemaakt. Daar heeft die hernieuwde belangstelling voor onze specialiteiten duidelijk toe bijgedragen. Maar ook voor ons is dui delijk merkbaar dat de biermarkt stag neert. Bovendien is er een groot aan bod op de Belgische biermarkt. De concurrentie is daardoor hevig". Oost Vlaanderen De bruine bieren van Roman zijn vooral populair in de streek waar de brouwerij staat, Oost Vlaanderen. Desalniettemin is de spreiding van de produkten groot. Behalve in de provin cies Luik en Luxemburg, zijn Roman's bieren overal in België te verkrijgen. De laatste week van juni, als in Ouden aarde de "Adriaan Brouwer Bierfees ten" worden gehouden, drinkt men vrijwel alleen bruin bier. Met de colle ga-brouwers Liefmans en Felix onder steunt Roman deze traditionele volks feesten, die vernoemd zijn naar de trots van de streek: de schilder Adriaan Brouwer. "Oudenaards", "Special" en "Dobbelen" In het assortiment buitenlandse bieren van Heineken nemen de drie bruine Romans een eigen plaats in. De Neder landse bierdrinker lijkt voorkeur te hebben voor de Dobbelen Bruinen. Dit hooggegiste bier heeft 7 vol% alco hol en wordt op een temperatuur van 10 tot 14 graden gedronken. Ook het Oudenaards en Special worden boven gistend gebrouwen. Het Special is zacht en mild van smaak en wordt in België vooral ook door vrouwen geap precieerd. Zoals al vermeld, is het Ou denaards het meest gangbare type. Men drinkt het als pilsener, koel dus. Brouwingenieur Melis drinkt zelf het liefst de Dobbelen Bruinen: "Dat vind ik een mannelijk, stevig bier, de ande re twee zijn wat zachter". Hij legt uit dat de drie typen ontstaan door een verschillende verhouding van de grondstoffen en door een uiteindelijk verschillend alcoholpercentage. "Onze hop kopen we in België maar ook wel in Tsjechoslowakije en Duitsland. Meer of minder hop toevoeging tijdens het brouwen is bepalend voor de smaak. Ik zou zeggen dat onze bieren wel een hoppig karakter hebben". Ook de mout wordt met zorg gekozen. "Wij maken afspraken met de moute rij om de speciale (kleur)mout te ver krijgen die nodig is voor het brouwen van de bruine bieren". Vakmanschap, zorg en traditie -de analen van brouwe rij Roman vermelden 1545 als stich tingsjaar- zorgen, naast de zorgvuldige inkoop van de belangrijke grondstof fen, voor een eindprodukt waar men terecht een beetje trots op is. Bron Gelegen in de Vlaamse Ardennen, be schikt brouwerij Roman over eigen bronnen, die in het brouwwater voor zien. Daarnaast wordt met dit water ook het limonade-assortiment, dat men sinds 1954 op de markt brengt, ge produceerd. Met dit natuurlijke hulp middel weet Roman zich voorzien van de belangrijkste grondstof voor een brouwerijwater. De capaciteit van de ze bron is ruim voldoende voor de pro- duktie van bier en limonade. Met de drie specialiteiten, Oudenaards, Speci al en Dobbelen Bruinen heeft Roman drie troeven op de Belgische biermarkt die, ook verder van de "bron", in Ne derland, gewaardeerd zullen worden. 17

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1982 | | pagina 17