MIJLPAAL BIJ MUTZIG BEREIKT Nieuwe Jumbo's voor Singapore HMIHHHiFHtttt Heineken France S.A. onze werk maatschappij in Frankrijk heeft twee brouwerijen, èèn vlakbij Straatsburg in het stadje Schiltigheim en de ander in de typische Elzasser plaats Mutzig. In de laatste was er reden tot grote voldoening opp 23 december j .1. toen de 500.000e hl. bier van 1981 werd getapt in fusten. Die hoeveelheid brak alle records tot nu toe behaald. Voor die gelegenheid werd een rond schild speciaal gemaakt, dat werd gefotogra feerd met op de achtergrond één van de twee ploegen, die de produktie in Mutzig op gang houden. Deze brou werij verzorgt uitsluitend het tapbier, dat in Frankrijk door ons wordt verkocht, terwijl in Schiltigheim alleen gebotteld wordt in één van de modernste bottelarijen van ons con cern. Terwijl Tiger Brewery in Singapore het vorig jaar haar vijftigste verjaardag vierde, werd er druk gewerkt aan uitbreidingsmogelijkheden om te kunnen voorzien in de grote behoefte aan bier, zowel bestemd voor binnen lands- als voor exportgebruik. Daarom zullen in totaal zes Jumbotanks, elk met een inhoud van 1600 hectoliter, worden geplaatst om de keldercapaci teit te vergroten. De eerste twee tanks, afkomstig uit Spanje, kwamen in november van het vorig jaar aan in Singapore. Binnenkort zullen de resterende vier volgen, zodat verwacht wordt dat medio dit jaar het project voltooid zal zijn. De totaalcapaciteit van Tiger en Anchor Breweries tezamen zal dan 850.000 hl/per jaar bedragen. Op de foto ziet u het takelen van een van de Jumbotanks met op de voorgrond ir. G.C.M. Meijer (executive engineer) en drs. T.B. Heijbroek (brewery manager).

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1982 | | pagina 12