Nieuw type energiesparende verlichting in Zoeterwoude beproefd Vangst van ruim een meter Zilveren winkelwagentje voor Vrumona ilHHillliljk IHHIIIilH IfHUHHMffl H5 ittinniimi Aan de mogelijkheid om energiebe sparing te bereiken bij verlichting van kantoorruimten wordt steeds meer aandacht besteed. In het kantoor Zoeterwoude wordt sinds enkele maanden een proef genomen met energiebesparende armaturen en lampen; in een 8-tal kamers zijn Philips spiegeloptiekarmaturen aange bracht, elk voorzien van 1 'tl' d 58 W- lamp. Bij de keuze van deze kamers is gelet op de leeftijd van de bewoners en de (zon)ligging. Het gemiddelde benodigde elektrische vermogen per m2 daalt met circa 50%terwijl de gerealiseerde verlichtingssterkte vrijwel gelijk blijft. Een voordeel hierbij is tevens dat, door de lage helderheid in het gezichtsveld, reflectie in de beeldschermen van o.a. tekstver- werkende apparatuur etc. wordt voorkomen. Het is de bedoeling dat over enkele maanden met de gebrui kers van de proefkamers een bijeen komst zal plaatsvinden om de ervarin gen uit te wisselen. Op grond van deze gegevens zal worden besloten hoe met dit project verder te gaan. Terwijl op zaterdag 28 november vorig jaar in de ontvangstruimte van De heer Casteleijn met Zoeterwoude het Sint zijn vangst Nicolaasfeest voor de kinderen werd gevierd, deed de heer C. Casteleijn buiten in de kantoorvijver de vangst van zijn leven. Hij wist namelijk een snoek van 110 cm aan de haak te slaan. Dc heer Casteleijn, werkzaam in de bouwkundige werkplaats, had het verzoek gekregen een aantal snoeken uit de kantoorvijver te vangen, omdat deze roofvissen het voortbestaan van de andere in de vijver uitgezette vissoorten zoals forellen en graskarpers bedreigen. Na het maken van de foto werd deze grote snoek uiteraard vlug teruggezet in het water en wel van de nabijgelegen Weipoortse Vliet. Hiermee is het natuur lijk evenwicht tussen de verschillende vissoorten in de kantoorvijver weer enigszins hersteld. Volgens deskundi gen moet zich echter nog een aantal grote snoeken in de vijver bevinden. Ook deze moeten gevangen worden. Overigens blijven er dan nog voldoende snoeken over. Zij zijn enige tijd geleden uitgezet en hebben een afmeting van zo'n veertig centimeter. Een exemplaar van 1 m en een gewicht van 13 pond dat enkele dagen eerder door R. Lans was gevangen in de kantoorvijver. Het Zilveren Winkelwa gentje is een door Distri- food, een vakblad voor de levensmiddelenhandel ingestelde jaarprijs voor de beste vakbladadvertentie in dit weekblad. Door het beschikbaar stellen van deze prijs hoopt de uitgever bij adverteerders en bu reaus een groter bewustzijn te creëren voor de specifie ke eisen, die gesteld mogen worden aan vakbladrecla me die op detaillist en groothandel is gericht. De jury bestond uit drie detaillisten, twee represen tanten uit het grootwinkel bedrijf, twee groothandela ren, twee fabrikanten en een onafhankelijke recla medeskundige. Zij koos dit jaar de advertentie "De winstformule van Royal Club" als beste uit. De advertentie werd vooral gewaardeerd omdat hij de handel aanspreekt op zijn eigen terrein. Ook werd hij als opvallend ervaren. Bovendien roept hijzo meende de jury, een onmiddellijk herkenbaar beeld op. De boodschap haakt voorts goed in op de problematiek van de handel. De sterke visuali satie en de afwezigheid van loze kreten werden even eens hoog gewaardeerd. De heer R. Overgaauw, marketing manager van Vrumona, mocht op 18 november het Zilveren Winkelwagentje in ont vangst nemen uit handen van de heer J. Guis, directeur van de uitgevers maatschappij Diligentia.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1982 | | pagina 9