gaven inlichtingen over de aanwezigheid en stand plaats van vertegenwoordi gers. Met een pieperinstal latie uitgerust konden zij zelfs vertegenwoordigers of standleiders oproepen. Primeur voor Vrumona Er waren dit jaar drie kleine wijzigingen in de posities van de huisjes. Het winkeltje waar reclame-ar tikelen gekocht konden worden en het Vrumona- huisje hadden van plaats gewisseld. Vrumona had dit jaar meer ruimte nodig om zijn nieuwe fris-auto maten te demonstreren. Automaten bestemd voor winkelcentra, stations, sporthallen en de 'bij-het- werk-markt' (scholen, kantines e.d.). Als eerste in Europa presenteerde Vrumona deze 'bold-look' automaten. Een geheel nieuw type automaat, voorzien van een volledig automatisch geldwisselsys- automaat worden verkre gen. De verlichte voorzijde van de, geheel in Pepsi-Co- la uitmonstering gestoken, automaat biedt bovendien overal een opvallende betalen. Andere aantrek kelijke voordelen: de automaat is storingsvrij wanneer er vreemd geld, kromme munten of spijkers in worden geworpen en is bezoekers selectiever zijn uitgenodigd, alleen scholie ren uit het middelbaar en hoger (beroeps) onderwijs zijn toegelaten èn het feit dat velen verhinderd waren te komen daar zij in de eerste week van het nieuwe jaar de balans dienden op te maken. Om die reden zal volgend jaar de Hore- cava in de 2e week van januari plaatsvinden. Toch kan ook de 26e Horecava met 72.000 bezoekers als geslaagd worden be schouwd. Ook de Heineken stand heeft op een waardige wijze de serie geopend van evenementen die in 1982 nog komen. Niet alleen als men kijkt naar het aantal bezoekers aan onze stand, maar ook als men beseft hoe hard er door vele Heineken medewerkers voor en achter de schermen is gewerkt om onze deelna me aan deze horecavak beurs tot een succes te ma ken. achter de rug is, wordt dan besproken. Voorts worden met productmanagers van G.W.N. en Vrumona besprekingen gevoerd om zich te beraden op de volgende beurs. Zoals al gezegd, bleef dit jaar vrijwel alles bij het oude. Rond het centraal uitgifte buffet, bemand door tappers uit onze ontvang struimten en reclame service medewerkers, konden onze afnemers weer met hun Heineken vertegenwoordiger aan een tafeltje plaats nemen. Onder het genot van een drankje informeer den de vertegenwoordigers hen over speciale acties. De Horecava is namelijk meer dan zomaar een dagje uit: vele orders worden altijd gedurende deze dagen geplaatst. De twee Heineken medewerk sters in de informatiestand (voor zover mogelijk) bestand tegen vandalisme. Diverse proeflokalen en uitschenkbuffetten Net als vorig jaar kon men zich ook een drankje laten inschenken bij de Els La Vera-, Evita- en Jagermeis- terstand. Ook de Paradisi- dames waren weer volop in actie om belangstellenden onze grapefruitlikeur te laten proeven. In de daar voor bestemde ruimtes kon men ook de door ons geïmporteerde buitenland se bieren, de Reuchlin wijnen en de gedistilleerd produkten van Duncan, Gilbey Matheson proe ven. Nieuw bij dit D.G.M.- assortiment was de witte rum van Ron d'Oro. In totaal zijn er 6000 bezoekers minder geweest dan vorig jaar. Dit vindt zijn oorzaak in het feit dat teem. Naast een grotere capaciteit beschikt de nieuwe automaat over een betere koeling. Ook kun nen blikjes èn flesjes uit één aanblik. Door een operator kunnen tevens verkoopac ties in het programma worden ingebracht, bij voorbeeld 2 halen, 1 5

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1982 | | pagina 5