De eerste vier werkdagen van het nieuwe jaar (4 t/m 7 januari) werden door velen be nut om een bezoek te brengen aan de 26e Horecava in de Amsterdamse R.A.I. Op deze dagen kon men tussen 10 en 6 uur bij zo'n vierhonderd stands informatie inwin nen over alle mogelijke soorten onderwerpen waarmee men in de horecabranche be roepshalve te maken heeft. Voor diegenen die werkzaam zijn in een horecabedrijf of een instelling als kantine en bedrijfsrestaurant is dit de gelegenheid om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen. Staatssecretaris van Economische Zaken, de heer P. H. van Zeil voormalig commissaris van Heineken Nederlands Beheer B. V.) wordt tijdens een rondgang over onze stand geflankeerd door R.G.H. Elfrink, hoofd public relations Nederland, links en A.L. Huffels (hoofd horeca Nederland) rechts. Zoals gebruikelijk gaf ook dit jaar ons concern duidelijk blijk van zijn aanwezigheid met zijn parkachtige stand. Met een totaaloppervlakte van 1.500 m2 is deze stand niet gemakkelijk over het hoofd te zien. De vele afnemers van onze con- cernprodukten hoefden natuurlijk niet lang te zoeken. Als vanouds was de Heineken stand te vinden in de Noordhal. Al hadden wij dit jaar een nieuw standnummer, het duidelijke opschrift 'Heineken Nederland B.V.' sprak voor zich. Weinig wijzigingen Voor de Horecavacommis- sie binnen Heineken was er na interne vergaderingen geen aanleiding geweest om de stand anders op te zetten dan vorig jaar. Gewoonlijk komt vrij spoedig na afloop van een Horecava deze commissie, bestaande uit de heren R.P. Geersinga (hoofd ontvangsten), V.F. Tromer (hoofd horecagebied Amsterdam en Utrecht) en J.F.B. Hout- huys (hoofd reclame promotions G.W.N.) bijeen. De gang van zaken van de Horecava, die net 4

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1982 | | pagina 4